Υπηρεσίες Πληρωμών PSD2 για Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών αλλάζει τον τρόπο που θα πραγματοποιείτε τις αγορές σας με κάρτα.

Η νέα οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2, οδηγία 2015/2366/EΕ), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Νόμο 4537/2018, έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, να καταστήσει τις πληρωμές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πιο ασφαλείς και εύκολες.

Με την οδηγία αυτή, από τις 14 Σεπτεμβρίου 2019, εκσυγχρονίζονται οι ανέπαφες (contactless) συναλλαγές, χωρίς την χρήση PIN, με φυσική παρουσία κάρτας και οι συναλλαγές στο διαδίκτυο (e-commerce).

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά πατήστε εδώ.