Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών

Περιοδικές Αναφορές

Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 1ο τρίμηνο 2020

Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 4ο τρίμηνο 2019

Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 3ο τρίμηνο 2019

Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 2ο τρίμηνο 2019