Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών

Περιοδικές Αναφορές

Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 2ο τρίμηνο 2023


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 1ο τρίμηνο 2023


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 4ο τρίμηνο 2022


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 3ο τρίμηνο 2022


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 2ο τρίμηνο 2022


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 1ο τρίμηνο 2022


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 4ο τρίμηνο 2021


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 3ο τρίμηνο 2021


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 2ο τρίμηνο 2021


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 1ο τρίμηνο 2021


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 4ο τρίμηνο 2020


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 3ο τρίμηνο 2020


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 2ο τρίμηνο 2020


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 1ο τρίμηνο 2020


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 4ο τρίμηνο 2019


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 3ο τρίμηνο 2019


Αναφορά Ποιότητας Εκτέλεσης Συναλλαγών για το 2ο τρίμηνο 2019