Αποστολή Εγγράφων

Με την νέα υπηρεσία «Αποστολή Εγγράφων» μπορείτε να υποβάλετε έγγραφα μέσω της winbank web banking, εκτός των εγγράφων που φέρουν την υπογραφή σας για να χρησιμοποιηθούν στη διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών. Τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχετε λάβει από την τράπεζα.

Πλεονεκτήματα

  • Απλοποίηση και ταχύτερη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη σε κατάστημα
  • Καλύτερος έλεγχος της διακίνησης των εγγράφων μέσω του Ιστορικού της υπηρεσίας

Πώς λειτουργεί

  • Βλέπετε και επεξεργάζεστε τις αιτήσεις που έχετε λάβει από την τράπεζα για τις οποίες εκκρεμεί να αποστείλετε έγγραφα.
  • Επισυνάπτετε το απαιτούμενο έγγραφο ή απορρίπτετε την αίτηση
  • Βλέπετε το ιστορικό των αιτήσεών σας.
  • Ενημερώνεστε για την πορεία του αιτήματος λήψης εγγράφου και την αποδοχή του ή όχι από την Τράπεζα, μέσω  της  winbank αλλά και με email.

Ποιους Αφορά

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες winbank web banking και στο μενού Αγορές & Αιτήσεις > Αποστολή Εγγράφων.