Υπολογίστε την απόδοση φωλτοβολταικών συστημάτων του σπιτιού σας

Υπολογιστής
Απόδοσης Φωτοβολταϊκού

Ο υπολογιστής απόδοσης φωτοβολταϊκών σας βοηθάει να υπολογίσετε την απόδοση ενός οικιακού φωτοβολταϊκών συστημάτων με βάση τα χαρακτηριστικά του δικού σας σπιτιού.

Υπολογιστής
Απόδοσης Φωτοβολταϊκού

Ο υπολογιστής απόδοσης φωτοβολταϊκών σας βοηθάει να υπολογίσετε την απόδοση ενός οικιακού φωτοβολταϊκών συστημάτων με βάση τα χαρακτηριστικά του δικού σας σπιτιού.

Συμπληρώστε και Υπολογίστε

Συμπληρώστε τα παρακάτω για να υπολογίσετε προσεγγιστικά την απόδοση του οικιακού σας Φωτοβολταϊκού Συστήματος
1

ΠΕΡΙΟΧΗ

Επιλέξτε
2

ΙΣΧΥΣ
(kWh)

3

ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

4

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ
Β
ΒΑ
ΒΔ