ΔΕΙΤΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ για ΙΔΙΩΤΕΣ
Πράσινες Λύσεις
για Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες με τις υπηρεσίες GreenBanking

Το Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζει τις επενδύσεις, με μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα και υπηρεσίες, σε όλους τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας: ΑΠΕ, Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων & Νερού, Βιολογική Γεωργία, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Οικοτουρισμός-Αγροτουρισμός, Πράσινες Μεταφορές και Πράσινη Χημεία.

Πράσινες Λύσεις
για Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες με τις υπηρεσίες GreenBanking

Το Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζει τις επενδύσεις, με μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα και υπηρεσίες, σε όλους τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας: ΑΠΕ, Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων & Νερού, Βιολογική Γεωργία, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Οικοτουρισμός-Αγροτουρισμός, Πράσινες Μεταφορές και Πράσινη Χημεία.

Green Banking Portal

Green Banking Portal
  • Ενημερωθείτε για όλους τους τομείς Πράσινης Επιχειρηματικότητας
  • Αναζητήστε Προμηθευτές και καλές πρακτικές

Εφαρμογή Πράσινων Λύσεων

Εφαρμόζοντας τις Πράσινες Λύσεις μας
  • Δείτε πως στην Τράπεζα Πειραιώς γίναμε πιο αποδοτικοί εφαρμόζοντας Πράσινες Λύσεις