Υπολογίστε την απόδοση φωλτοβολταικών συστημάτων του σπιτιού σας
Υπολογιστής
Απόδοσης Φωτοβολταϊκού
Ο υπολογιστής απόδοσης φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering) σας βοηθάει να υπολογίσετε την απόδοση φωτοβολταϊκών συστημάτων με βάση τα χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης της επιχείρησής σας.
Υπολογιστής
Απόδοσης Φωτοβολταϊκού
Ο υπολογιστής απόδοσης φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering) σας βοηθάει να υπολογίσετε την απόδοση φωτοβολταϊκών συστημάτων με βάση τα χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης της επιχείρησής σας.

Συμπληρώστε και Υπολογίστε την απόδοση

Συμπληρώστε τα παρακάτω για να υπολογίσετε προσεγγιστικά την απόδοση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος
1

ΠΕΡΙΟΧΗ

Επιλέξτε
2

ΙΣΧΥΣ
(kW)

Επιλέξτε
kWh
3

ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

4

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ
Β
ΒΑ
ΒΔ