Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης My Business Matters

Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης Ζωής και Υγείας από την Ασφαλιστική Εταιρεία ΝΝ Hellas μέσω της Πειραιώς Financial Holdings. Απευθύνεται σε πρωτοασφαλιζόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και απασχολούν από 7 έως 30 εργαζόμενους.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Ασφάλεια ζωής
 • Μόνιμη Ανικανότητα από ασθένεια
 • Απώλεια Ζωής ή Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
 • Εξωνοκομειακή περίθαλψη
 • Check up
 • Επείγουσα διακομιδή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετήσια, με αυτόματη ανανέωση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Συχνότητα πληρωμής μηνιαία
τρίμηνη
εξάμηνη
ετήσια
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Συνεργασία με πάνω από 40 κορυφαία ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα
 • Κάλυψη σε νοσοκομεία στο εξωτερικό
 • Συνεργασία με πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων, πολυϊατρείων και Ιατρών
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Ασφάλεια ζωής
 • Μόνιμη Ανικανότητα από ασθένεια
 • Απώλεια Ζωής ή Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
 • Εξωνοκομειακή περίθαλψη
 • Check up
 • Επείγουσα διακομιδή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετήσια, με αυτόματη ανανέωση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Συχνότητα πληρωμής μηνιαία
τρίμηνη
εξάμηνη
ετήσια
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Συνεργασία με πάνω από 40 κορυφαία ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα
 • Κάλυψη σε νοσοκομεία στο εξωτερικό
 • Συνεργασία με πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων, πολυϊατρείων και Ιατρών

Πλεονεκτήματα

 • Ενδυνάμωση του κύρους και της εικόνας της εταιρείας
 • Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της, αναπληρώνοντας πιθανές ελλείψεις στις παροχές του Κοινωνικού Φορέα
 • Συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος και στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού, δημιουργώντας έτσι ένα επιπρόσθετο κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζόμενων
 • Παροχές κάλυψης υψηλής αξίας με χαμηλό κόστος
 • Φοροαπαλλαγή μέχρι €1.500 ετησίως για κάθε εργαζόμενο στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας

Καλύψεις

Το πρόγραμμα My Business Matters, αποτελεί έναν πρωτοποριακό τρόπο προσέγγισης των Ομαδικών Ασφαλίσεων για επιχειρήσεις, καθώς προσφέρει περισσότερους από 512 συνδυασμούς καλύψεων, με επιπλέον βασικό χαρακτηριστικό την ευκολία στον σχεδιασμό και την κοστολόγηση του επιθυμητού προγράμματος ασφάλισης, από τον υποψήφιο πελάτη. Επίσης επιτρέπεται να υπάρχουν μέχρι 2 κατηγορίες (π.χ. υπάλληλοι και στελέχη) με διαφορετικό πακέτο κάλυψης στο ίδιο ομαδικό συμβόλαιο.

Ποιοι ασφαλίζονται

 • Εργαζόμενοι από 18 έως 67 ετών, ως κύριοι ασφαλιζόμενοι
 • Σύζυγοι έως 67 ετών & παιδιά από 30 ημερών έως 20 ετών ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν, ως εξαρτώμενα μέλη

Εξαιρούνται και δεν ασφαλίζονται με το My Business Matters

 • Υπάλληλοι κλάδου υγείας
 • Σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις
 • Υπάλληλοι μερικής απασχόλησης, εποχικοί υπάλληλοι
 • Πληρώματα πλοίων, ένοπλες δυνάμεις, υπάλληλοι φύλαξης
 • Προσωπικό λατομείων και εν γένει εργαζόμενοι που κάνουν χρήση εκρηκτικών
 • Υπάλληλοι εργοταξίων
 • Εργαζόμενοι σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, πυρηνικών & χημικών υλικών
 • Εργαζόμενοι σε ύψος
 • Αθλητές
 • Συνταξιούχοι

Παρεχόμενες καλύψεις *
Ασφάλιση Ζωής (μόνο για τον κύριο ασφαλισμένο)
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανά άτομο

Α. 3.000€
Β. 5.000€
Γ. 10.000€

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια (μόνο για τον κύριο ασφαλισμένο)
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανά άτομο

Α. 3.000€
Β. 5.000€
Γ. 10.000€

Απώλεια Ζωής ή Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από ατύχημα (μόνο για τον κύριο ασφαλισμένο)
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανά άτομο

Α. 3.000€
Β. 5.000€
Γ. 10.000€

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα (μόνο για τον κύριο ασφαλισμένο)
Ανώτατο ποσό ανά άτομο και ανά περίπτωση

Α. 200€
Β. 300€
Γ. 500€

Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα (κάλυψη 80%)
Ανώτατο ποσό ανά άτομο και ανά περίπτωση

Α. 3.000€
Β. 5.000€
Γ. 10.000€

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
Ανώτατο ποσό ανά άτομο και ανά έτος

Α. 300€
Β. 600€
Γ. 900€

Check up (μόνο για τον κύριο ασφαλισμένο)
πακέτα

Α. Basic
Β. Premium
Γ.Plus

Επείγουσα Διακομιδή

*Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε συνδυασμού καλύψεων με προϋπόθεση να περιλαμβάνεται στο τελικό πρόγραμμα ασφάλισης και Ασφάλεια Ζωής.


Συμπληρωματικές καλύψεις

 • Κάλυψη υποχρεωτικού τεστ ανίχνευσης Covid-19 στο πλαίσιο προεγχειρητικού ελέγχου, αποκλειστικά στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα

Καταβολή Ασφαλίστρων

Η πληρωμή των ασφαλίστρων σας, γίνεται με κατάθεση σε λογαριασμό της NN Hellas που διατηρεί στη Τράπεζα Πειραιώς.


Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.