My Business Liability Καταστήματος / Γραφείου

Ασφαλιστικό πρόγραμμα αστικής ευθύνης για καταστήματα και γραφεία από την Πειραιώς Financial Holdings σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO. Προστατεύει εσάς και τα μέλη που προσθέτετε στην ασφάλειά σας, όταν έχετε την ευθύνη για απρόσμενα γεγονότα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας ή είστε ηθικά και νομικά υποχρεωμένοι να αποκαταστήσετε ζημιές που προκλήθηκαν εκεί.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
 • Σωματικές βλάβες, θάνατο ή υλικές ζημιές σε τρίτους από απρόσμενα γεγονότα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας, που οφείλονται σε αμέλεια και παραλείψεις δικές σας και των υπαλλήλων σας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
69€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Επιλογή είδους και ύψους καλύψεων
 • Ασφάλιστρα σε άτοκες δόσεις
ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
 • Σωματικές βλάβες, θάνατο ή υλικές ζημιές σε τρίτους από απρόσμενα γεγονότα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας, που οφείλονται σε αμέλεια και παραλείψεις δικές σας και των υπαλλήλων σας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
69€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Επιλογή είδους και ύψους καλύψεων
 • Ασφάλιστρα σε άτοκες δόσεις

Πλεονεκτήματα

Ολοκληρωμένη κάλυψη αστικής ευθύνης

Η ασφάλιση My Business Liability Καταστήματος / Γραφείου προσφέρει πλήρη προστασία για ζημιές και βλάβες σε τρίτους,όταν συμβαίνουν στους χώρους της επιχείρησής σας και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις σας.Ασφάλιση στα μέτρα σας

Μπορείτε να διαμορφώσετε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας ταιριάζει, ανάλογα με το είδος καλύψεων και το ύψος αποζημίωσης που θέλετε να περιλαμβάνει: σωματική βλάβη, θάνατο, υλικές ζημιές, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη και πρόσθετες καλύψεις.

Επιπλέον, μπορείτε να εντάξετε πρόσθετα μέλη στην ασφάλειά σας, όπως υπαλλήλους του καταστήματος ή του γραφείου σας.Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις

Η ασφάλιση My Business Liability Καταστήματος / Γραφείου προσφέρεται σε πολύ προσιτό κόστος. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς μπορείτε να καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας μέχρι και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
Άμεση έκδοση του συμβολαίου

Η προσφορά, έκδοση και πληρωμή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ολοκληρώνεται αμέσως και παραδίδεται σε εσάς στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί.Καλύψεις

Βασικές καλύψεις

Η ασφάλιση My Business Liability Καταστήματος / Γραφείου σάς καλύπτει για ζημιές και βλάβες που προξενούνται σε τρίτους με υπαιτιότητα σας και σχετίζονται με τη χρήση, κατοχή και λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας. Ενδεικτικά:

 • Σωματικές βλάβες
 • Θάνατος
 • Υλικές ζημιές
 • Ηθική βλάβη
 • Ψυχική οδύνη


Πρόσθετες καλύψεις

Ανάλογα με το πακέτο που επιλέγετε, η ασφάλιση My Business Liability Καταστήματος / Γραφείου μπορεί να σας καλύψει και για άλλες ζημιές ή βλάβες από απρόσμενα γεγονότα, όπως:

 • Ζημιές σε προσωπικά αντικείμενα πελατών που αποδεικνύεται ότι οφείλονται σε παραλείψεις δικές σας και των υπαλλήλων σας. Εξαιρούνται κινητά τηλέφωνα, τιμαλφή και χρήματα.
 • Ευθύνη από την πτώση φωτεινών επιγραφών ή πινακίδων που είναι τοποθετημένες στην πρόσοψη του κτηρίου σας, εφόσον θεωρείστε εσείς ο υπεύθυνος για την πτώση.
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα ή ρήξη λεβήτων ή άλλων δοχείων πίεσης. Καλύπτονται μόνο οι περιπτώσεις σωματικής βλάβης ή θανάτου.
 • Ατυχήματα από τη χρήση του ανελκυστήρα του κτηρίου, εφόσον ο ανελκυστήρας συντηρείται κάθε μήνα από εξειδικευμένο άτομο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, με δικαίωμα αναγωγής κατά του εργολάβου ή του συντηρητή του ανελκυστήρα.
 • Ζημιές κατά τη φορτοεκφόρτωση μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Εξαιρούνται οι ζημιές στο εμπόρευμα και τα ίδια τα οχήματα επί ή εντός των οποίων μεταφέρονται ή φορτοεκφορτώνονται τα εμπορεύματα.
 • Ατυχήματα τροφικής δηλητηρίασης τρίτων. Η επιχείρηση υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν 3 τουλάχιστον παθόντες από το ίδιο γεγονός. Εξαιρείται η ευθύνη από προϊόντα που διατίθενται μετά την ημερομηνία λήξης τους.
 • Ατυχήματα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, επισκευών ή ανακαίνισης των εγκαταστάσεων. Ισχύει για προϋπολογισμό εργασιών ύψους έως 10.000€.
 • Ευθύνη από ζημιές σε οχήματα τρίτων στο χώρο στάθμευσης της επιχείρησής σας που οφείλονται στη λειτουργία του χώρου. Εξαιρείται η κλοπή, πυρκαγιά, πρόσκρουση, σύγκρουση ή ανατροπή, καθώς και η καταστροφή ή απώλεια αντικειμένων εντός των οχημάτων.


Αποζημιώσεις

Επιλογή είδους και ύψους καλύψεων

Η ασφάλιση My Business Liability Καταστήματος / Γραφείου προσφέρεται σε πολλά πακέτα. Οι αποζημιώσεις κάθε πακέτου διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος των καλύψεων που επιλέγετε, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας. Ενδεικτικά:


Καλύψεις Simple Advanced Total
Θάνατος / Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο
 
20.000€
 
60.000€
 
75.000€
Θάνατος / Σωματικές βλάβες ομαδικό
 
30.000€
 
120.000€
 
150.000€
Υλικές ζημιές
 
50.000€
 
30.000€
 
40.000€
Ανώτατο όριο ευθύνης ετησίως
 
50.000€
 
120.000€
 
150.000€
Απαλλαγές
 
100€
 
100€
 
150€
Παράδειγμα ασφαλίστρων για κατάστημα Simple Advanced Total
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
69€
79€
99€

Εξαιρέσεις

Πότε δεν σας καλύπτει το πρόγραμμά σας


Η ασφάλιση My Business Liability Καταστήματος / Γραφείου δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

 • Κλοπή ή απώλεια κάθε είδους αντικειμένων ή περιουσιακών στοιχείων τρίτων οποιασδήποτε μορφής, φύσης ή αξίας
 • Ζημιές που προκλήθηκαν από γεγονός που συνέβη πριν από την έναρξη της ασφάλισης
 • Αστική ευθύνη από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών
Όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν σας καλύπτει η ασφάλιση My Business Liability Καταστήματος / Γραφείου αναφέρονται στο άρθρο 6 των γενικών όρων του συμβολαίου σας.

Προϋποθέσεις

Μέτρα προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων

Η ασφάλιση My Business Liability Καταστήματος / Γραφείου σάς καλύπτει μόνο εφόσον λαμβάνετε τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη των ατυχημάτων ή ζημιών και τηρείτε τους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια του κοινού και του προσωπικού σας.Μέτρα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας

Η ασφάλιση My Business Liability Καταστήματος / Γραφείου σάς καλύπτει μόνο εφόσον λαμβάνετε όλα τα νόμιμα μέτρα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας σε εκείνους τους χώρους της επιχείρησής σας που καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.Κάλυψη πυρός

Εάν έχετε ήδη ασφαλιστήριο πυρός, η κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων από πυρκαγιά λειτουργεί κατ’ υπέρβαση των ορίων και καλύψεων του άλλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Αυτό σημαίνει ότι σας καλύπτει μόνο για ό,τι δεν καλύπτει ήδη το άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Για τις υλικές ζημιές που προκαλούνται με υπαιτιότητά σας στην οικοδομή που μισθώνετε, δεν θεωρούνται τρίτοι οι ιδιοκτήτες της.

Πώς θα ασφαλιστείτε

Για να ενημερωθείτε για την Ασφάλιση My Business Liability Καταστήματος / Γραφείου, να υποβάλετε την αίτησή σας και να λάβετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημαΗ Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.