My Business Liability - Αστική Ευθύνη Διδακτηρίου

Ασφαλιστικό πρόγραμμα αστικής ευθύνης για φροντιστήρια και εκπαιδευτήρια από την Πειραιώς Financial Holdings σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO. Προστατεύει εσάς και τα μέλη που προσθέτετε στην ασφάλειά σας, όταν έχετε την ευθύνη για απρόσμενα γεγονότα στις εγκαταστάσεις του φροντιστηρίου ή του εκπαιδευτηρίου σας ή είστε ηθικά και νομικά υποχρεωμένοι να αποκαταστήσετε ζημιές που προκλήθηκαν εκεί.
ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
 • Σωματικές βλάβες, θάνατο ή υλικές ζημιές σε τρίτους από απρόσμενα γεγονότα στις εγκαταστάσεις του φροντιστηρίου ή του εκπαιδευτηρίου σας, που οφείλονται σε αμέλεια και παραλείψεις δικές σας και των υπαλλήλων σας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
63€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Επιλογή είδους και ύψους καλύψεων
 • Ασφάλιστρα σε άτοκες δόσεις
ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
 • Σωματικές βλάβες, θάνατο ή υλικές ζημιές σε τρίτους από απρόσμενα γεγονότα στις εγκαταστάσεις του φροντιστηρίου ή του εκπαιδευτηρίου σας, που οφείλονται σε αμέλεια και παραλείψεις δικές σας και των υπαλλήλων σας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
63€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Επιλογή είδους και ύψους καλύψεων
 • Ασφάλιστρα σε άτοκες δόσεις

Πλεονεκτήματα

Ολοκληρωμένη κάλυψη αστικής ευθύνης

Η ασφάλιση My Business Liability Διδακτηρίου προσφέρει πλήρη προστασία για βλάβες ή ζημιές σε τρίτους, όταν συμβαίνουν στους χώρους του φροντιστηρίου ή του εκπαιδευτηρίου σας και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις σας. Τρίτοι θεωρούνται και οι μαθητές, επισκέπτες, γονείς και κηδεμόνες.


Ασφάλιση στα μέτρα σας

Μπορείτε να διαμορφώσετε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας ταιριάζει, ανάλογα με το είδος καλύψεων και το ύψος αποζημίωσης που θέλετε να περιλαμβάνει: σωματική βλάβη, θάνατο, υλικές ζημιές, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη και πρόσθετες καλύψεις.

Επιπλέον, μπορείτε να εντάξετε πρόσθετα μέλη στην ασφάλειά σας, όπως υπαλλήλους του φροντιστηρίου ή του εκπαιδευτηρίου σας.


Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις

Η ασφάλιση My Business Liability Διδακτηρίου προσφέρεται σε πολύ προσιτό κόστος. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς μπορείτε να καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας μέχρι και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.


Άμεση έκδοση του συμβολαίου

Η προσφορά, έκδοση και πληρωμή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ολοκληρώνεται αμέσως και παραδίδεται σε εσάς στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί.Καλύψεις

Βασικές καλύψεις

Η ασφάλιση My Business Liability Διδακτηρίου σάς καλύπτει για ζημιές και βλάβες που προξενούνται σε τρίτους με υπαιτιότητα σας και σχετίζονται με τη χρήση, κατοχή και λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του φροντιστηρίου ή του εκπαιδευτηρίου σας. Ενδεικτικά:

 • Σωματικές βλάβες
 • Θάνατος
 • Υλικές ζημιές
 • Ηθική βλάβη
 • Ψυχική οδύνη


Επεκτάσεις κάλυψης

Ανάλογα με το πακέτο που επιλέγετε, η ασφάλιση My Business Liability Διδακτηρίου μπορεί να σας καλύψει και για επιπλέον ζημιές ή βλάβες από απρόσμενα γεγονότα, όπως:

 • Ζημιές σε προσωπικά αντικείμενα τρίτων που αποδεικνύεται ότι οφείλονται σε παραλείψεις δικές σας και των υπαλλήλων σας. Εξαιρούνται κινητά τηλέφωνα, τιμαλφή και χρήματα.
 • Ατυχήματα από τη χρήση ανελκυστήρων, εφόσον οι ανελκυστήρες συντηρούνται τακτικά από εξειδικευμένο άτομο.
 • Ευθύνη από την πτώση φωτεινών επιγραφών ή πινακίδων που είναι τοποθετημένες στην πρόσοψη του κτηρίου σας, εφόσον θεωρείστε εσείς ο υπεύθυνος για την πτώση.
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα.
 • Ζημιές κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή επισκευής των οικοδομικών εγκαταστάσεων. Ισχύει για προϋπολογισμό εργασιών ύψους έως 10.000€.


Αποζημιώσεις

Επιλογή είδους και ύψους καλύψεων

Η ασφάλιση My Business Liability Διδακτηρίου προσφέρεται σε 2 πακέτα. Οι αποζημιώσεις κάθε πακέτου διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος των καλύψεων που επιλέγετε, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας. Ενδεικτικά:


Καλύψεις Simple Advanced
θάνατος / Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο
 
20.000€
 
60.000€
Θάνατος / Σωματικές βλάβες ομαδικό
 
30.000€
 
120.000€
Υλικές ζημιές
 
50.000€
 
30.000€
Ανώτατο όριο ευθύνης ετησίως
 
50.000€
 
240.000€
Απαλλαγές
 
100€
 
100€
Παραδείγμα ασφαλίστρων


Φροντιστήριο με 100 μαθητές Simple Advanced
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
63€
81€Εκπαιδευτήριο με 140 μαθητές Simple Advanced
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
89€
112€


Ισχύει επασφάλιστρο 20% για πάνω από 150 μαθητές.

Εξαιρέσεις

Πότε δεν σας καλύπτει το πρόγραμμά σας


Η ασφάλιση My Business Liability Διδακτηρίου δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

 • Αστική ευθύνη από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών
 • Ζημιές από θραύση κρυστάλλων και υπερχείλιση
 • Ζημιές από τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων σας
 • Επαγγελματική ευθύνη δική σας και των πρόσθετων μελών, καθώς και επαγγελματική ευθύνη ιατρών, νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών και γυμναστών
 • Μολύνσεις από AIDS, ηπατίτιδα και πάσης φύσεως μολυσματικές ασθένειες
 • Ευθύνη προϊόντος (π.χ. ελαττωματικά παιχνίδια ή παιχνίδια που δεν τηρούν τις νόμιμες και προβλεπόμενες προδιαγραφές)
 • Αστική ευθύνη κακής μεταχείρισης λόγω φυλετικών, θρησκευτικών, ηλικιακών ή εθνικών διακρίσεων ή αναπηρίας, και σεξουαλική παρενόχληση ή σεξουαλική κακοποίηση, πραγματική ή κατ’ ισχυρισμό, είτε ασκήθηκε με βία είτε όχι.
 • Ζημιές σε εκθέματα μουσείων ή και αρχαιολογικών χώρων που επισκέπτονται οι μαθητές για εκπαιδευτικούς λόγους.

Προϋποθέσεις

Μέτρα προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων

Η ασφάλιση My Business Liability Διδακτηρίου σάς καλύπτει μόνο εφόσον λαμβάνετε τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη των ατυχημάτων ή ζημιών και τηρείτε τους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια του κοινού και του προσωπικού σας.


Μέτρα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας

Η ασφάλιση My Business Liability Διδακτηρίου σάς καλύπτει μόνο εφόσον λαμβάνετε όλα τα νόμιμα μέτρα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας στους χώρους της επιχείρησής σας.


Κάλυψη πυρός

Εάν έχετε ήδη ασφαλιστήριο πυρός, η κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων από πυρκαγιά λειτουργεί κατ’ υπέρβαση των ορίων και καλύψεων του άλλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Αυτό σημαίνει ότι σας καλύπτει μόνο για ό,τι δεν καλύπτει ήδη το άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Για τις υλικές ζημιές που προκαλούνται με υπαιτιότητά σας στην οικοδομή που μισθώνετε, δεν θεωρούνται τρίτοι οι ιδιοκτήτες της.

Πώς θα ασφαλιστείτε

Για να ενημερωθείτε για την Ασφάλιση My Business Liability Διδακτηρίου, να υποβάλετε την αίτησή σας και να λάβετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημαΗ Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.