Διατραπεζική Είσπραξη Οφειλών DIASDEBIT

Mε τις υπηρεσίες του διατραπεζικού συστήματος μαζικών εισπράξεων DIASDEBIT (Δίας), η Τράπεζα Πειραιώς διευκολύνει τις επιχειρήσεις που εισπράττουν τακτικά οφειλές από μεγάλο αριθμό πληρωτών. 


  • Εντολές άμεσης χρέωσης
  • Εντολές πληρωμής

Υπηρεσίες Εισπράξεων απαιτήσεων και οφειλών προς την επιχείρησής σας

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρησή σας για δομημένη και εύκολη είσπραξη απαιτήσεων και οφειλών από τους συνεργάτες σας.

Μέσω της Τράπεζας Πειραιώς αποκτάτε πρόσβαση στις υπηρεσίες εισπράξεων του Διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ και απολαμβάνοντας τα παρακάτω οφέλη:

  • Ευελιξία στους συνεργάτες σας για να πληρώνουν τις οφειλές τους μέσω λογαριασμών που τηρούν σε όποια Τράπεζα συνεργάζονται.
  • Συγκέντρωση όλων των πληρωμών σε έναν και μόνο τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς που θα ορίσει η επιχείρηση, διευκολύνοντας τη λογιστική παρακολούθηση των πληρωμών.
  • Λήψη πλήρους αυτοματοποιημένου αρχείου για το σύνολο των συναλλαγών ανεξάρτητα από την τράπεζα που έχουν εκτελεστεί.
  • Δημιουργία «ειδικής πληρωμής» με το διακριτικό τίτλο της επιχείρησής σας σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια (ηλεκτρονικά και φυσικά) από την κάθε Τράπεζα που συμμετέχει στο σύστημα, με τη χρήση ενός μόνο κωδικού πληρωμής και του ποσού πληρωμής.
  • Διεκπεραίωση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών – ΔΙΑΣ, εντολών πληρωμής, καθώς και παγίων εντολών.
  • Δυνατότητα on line ενημέρωσης της επιχείρησής σας την ακριβή στιγμή της συναλλαγής.
  • Συντονισμός της διαδικασίας με το σύνολο του τραπεζικού συστήματος εξ’ ολοκλήρου από την Τράπεζα Πειραιώς ως «Τράπεζα Οργανισμού», σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣ Α.Ε.