Η χρεωστική κάρτα σας ΑΤΕnet Visa Debit θα έχει τις ίδιες λειτουργίες όπως και οι υπόλοιπες χρεωστικές κάρτες του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και θα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά μέχρι και την λήξη της.