Πλεονεκτήματα της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για τον Παραγωγό

Η Τράπεζα προσφέρει πλεονεκτήματα στους παραγωγούς, παρέχοντας τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν έχοντας εξασφαλίσει τα χρήματα που χρειάζονται. Παρέχει την αναγκαία πίστωση στον κάθε παραγωγό ανάλογα με τη δυναμικότητά του.

Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας 

Η πίστωση παρέχεται μέσω της Κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας.

Ειδικότερα :

 • Για την αγορά γεωργικών εφοδίων: Χρήση της κάρτας μέσω POS τοποθετημένων σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα καταστήματα αγροεφοδίων.
 • Για την αγορά καυσίμων: Χρήση της κάρτας μέσω POS τοποθετημένων σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα πρατήρια καυσίμων.
 • Για την αγορά ζωοτροφών,κτηνιατρικών φαρμάκων ζώων αντικατάστασης , λοιπών μηχανημάτων και μικροεργαλείων καθώς και για τη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού: με την προσκόμιση σε κατάστημα της Τράπεζας νομίμως εκδοθέντων παραστατικών
 • Για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ γεωργικής χρήσης
 • Για την εξόφληση λογαριασμών ΤΟΕΒ
 • Για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ & ΕΛΓΑ
 • Για την κάλυψη εργατικού κόστους με την έκδοση εργοσήμου
 • Για την κάλυψη εργατικού κόστους με την μεταφορά του αντίστοιχου ποσού σε καταθετικό λογαριασμό του κατόχου, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας ή με την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ της Τράπεζας
 • Για την πληρωμή ασφαλίστρων ERGO που αφορούν σε αγροτική χρήση

Ο Ρόλος της Τράπεζας

 • Όλα τα χρήματα για την κάλυψη του κόστους παραγωγής θα είναι στη διάθεση του παραγωγού ακριβώς την περίοδο που τα χρειάζεται, ώστε να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές τιμές στις αγορές που κάνει. Εγκρίνεται κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση της παραχθείσας ύλης από τους παραγωγούς.

 • Ο παραγωγός, αγοράζοντας τοις μετρητοίς, μειώνει το κόστος της παραγωγής του, και καθιστά τα προϊόντα του πιο ανταγωνιστικά.

 • Για τη χρηματοδότηση δεν απαιτούνται υποθήκες στην αγροτική γη ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία του παραγωγού.

 • Μπαίνει τέλος στην αβεβαιότητα της πώλησης της παραγωγής, αφού ο παραγωγός θα ξέρει, βάσει της συμφωνίας με την επιχείρηση, ότι η παραγωγή του θα διατεθεί χωρίς προβλήματα.