Προσκόμιση Εγγράφων

Το τελευταίο βήμα που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσετε την τραπεζική σας σχέση, είναι να προσκομίσετε τα έγγράφα που συγκεντρώσατε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς και να υπογράψετε τα προβλεπόμενα έντυπα.

Αυτό μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

A. Με τη φυσική σας παρουσία

Αν σκοπεύετε να επισκεφτείτε την Ελλάδα, επιλέξτε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς και ολοκληρώστε αυθημερόν τις απαραίτητες διαδικασίες. Δείτε εδώ το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σας προτείνουμε να κλείσετε ένα ραντεβού για την ημέρα που επιθυμείτε. Καλέστε την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών εξωτερικού στο +30 210 3288400 για να μεταφέρουν το αίτημα σας στο κατάστημα που θα επιλέξετε.

B. Μέσω κάποιου εκπροσώπου σας

Αν δεν είναι εφικτό να επισκεφθείτε την Ελλάδα, τότε μπορείτε μέσω πληρεξουσίου, να ορίσετε έναν εκπρόσωπο που θα προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και θα υπογράψει όλα τα έντυπα που χρειάζεται για λογαριασμό σας.

Τα βήματα που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε είναι:

 • 1) Να έρθετε σε επικοινωνία με κάποιον συγγενή, φίλο σας ή κάποιον δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

 • 2) Να επισκεφθείτε, είτε ένα ελληνικό προξενικό γραφείο, είτε ένα notary public στη χώρα διαμονής σας, για τη σύνταξη του πληρεξουσίου και την επικύρωση αντίγραφου του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας.
  Σημειώνεται ότι για τον Καναδά, η σύνταξη πληρεξουσίου μπορεί να γίνει μόνο στην Ελληνική Πρεσβεία και σε ελληνικό προξενικό γραφείο.

 • 3) Θα δώσετε στον συντάκτη του πληρεξουσίου το προκαθορισμένο κείμενο, το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πληρεξούσιο.

  Επιλέξτε το κείμενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας:

  A. Πληρεξούσιο για το άνοιγμα ατομικού καταθετικού λογαριασμού
  B. Πληρεξούσιο για το άνοιγμα κοινού καταθετικού λογαριασμού

  Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το προκαθορισμένο κείμενο το οποίο προβλέπει την απόκτηση των προϊόντων που χρειάζονται, προκειμένου να μπορείτε να συναλλάσσεστε από όποια χώρα και αν βρίσκεστε, δηλαδή καταθετικό λογαριασμό, χρεωστική κάρτα και κωδικούς για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία της ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank.

 • 4) Αν τη σύνταξη του πληρεξουσίου την αναλάβει notary public, θα πρέπει αυτό να φέρει την προβλεπόμενη από τη Χάγη Επισημείωση (Apostille), την οποία βάζει ο ίδιος ο συμβολαιογράφος. 

 • 5) Να αποστείλετε στον εκπρόσωπό (πληρεξούσιο) σας στην Ελλάδα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, μαζί με το επικυρωμένο πληρεξούσιο, καθώς και μια συστατική επιστολή από το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεστε στη χώρα διαμονής σας ή στην Ελλάδα.

 • 6) O εκπρόσωπός σας θα προσκομίσει τα έγγραφα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εγγράφων και του πληρεξουσίου, ο εκπρόσωπος θα υπογράψει τα προβλεπόμενα έντυπα. Την ώρα της συνάντησης, θα χρειαστεί να φροντίσετε να είστε διαθέσιμος /η τηλεφωνικά, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.