Υπηρεσία Μετατροπής Νομίσματος - DCC

Εξυπηρετήστε τους πελάτες σας που συναλλάσσονται σε νόμισμα εκτός του euro (€)

Τι είναι η Υπηρεσία Μετατροπής Νομίσματος (DCC)

Η Υπηρεσία Μετατροπής Νομίσματος αποτελεί μία υπηρεσία μέσω της οποίας οι κάτοχοι καρτών Visa, MasterCard και Maestro, με νόμισμα διαφορετικό του euro (€), μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους στα τερματικά της επιχείρησής σας σε eurο (€) ή στο δικό τους νόμισμα. To DCC προσφέρει στους πελάτες σας την επιλογή να βλέπουν και να συγκρίνουν την ίδια στιγμή το ποσό που θα χρεωθεί η κάρτα τους στο νόμισμά τους, σε σύγκριση με το euro (€).

Πως λειτουργεί η υπηρεσία

Το τερματικό που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση, διαθέτει ενσωματωμένη την απαραίτητη τεχνολογία για την αναγνώριση καρτών που έχουν εκδοθεί σε εναλλακτικά του euro (€) νομίσματα.

Τα βήματα που ακολουθούνται για τη χρήση της υπηρεσίας από τον πελάτη και την επιχείρηση είναι απλά.

 • Ο έμπορος τοποθετεί την κάρτα στο ενσύρματο ή ασύρματο τερματικό POS
 • Στη συνέχεια πληκτρολογεί το ποσό της χρέωσης
 • Στην οθόνη του τερματικού εμφανίζεται αυτόματα το μήνυμα «DCC Offer Acceptance»
 • Ενημερώνεται ο πελάτης για το ποσό σε euro και αντίστοιχα το ποσό στο νόμισμα της επιλογής του
 • Ακολούθως, ο πελάτης επιλέγει αν θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή του με χρήση του DCC (Ναι/Όχι)
 • Ολοκληρώνεται η συναλλαγή

Ποιο είναι το όφελος για την επιχείρηση

 • Επιστροφή προμήθειας
  Οι συναλλαγές που ολοκληρώνονται σε ξένο νόμισμα με χρήση της υπηρεσίας DCC, προσφέρουν στην επιχείρηση επιπλέον έσοδο. Μέσω της επιστροφής των προμηθειών που η επιχείρηση έχει πληρώσει για τις συναλλαγές της με κάρτες, ως ποσοστό επί του ύψους των DCC συναλλαγών.
 • Δωρεάν ενεργοποίηση και χρήση της υπηρεσίας
  Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας DCC δεν επιφέρει κανένα επιπλέον κόστος για την επιχείρηση, η οποία απολαμβάνει επιπλέον έσοδο.
 • Αύξηση πωλήσεων και ικανοποίησης πελατών
  Η πλειοψηφία των πελατών που συναλλάσσονται σε νομίσματα εκτός του euro, γνωρίζουν τις δυνατότητες και την ευκολία του DCC και προτιμούν επιχειρήσεις στις οποίες έχουν την ευελιξία να πληρώνουν στο νόμισμα της επιλογής τους. Η χρήση της υπηρεσίας DCC συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση και εμπειρία των πελατών καθώς δεν απαιτείται να υπολογίσουν οι ίδιοι την τρέχουσα ισοτιμία μετατροπής νομίσματος.
 • Μείωση του κίνδυνου αμφισβήτησης συναλλαγών
  Οι πελάτες, με την υπηρεσία DCC, γνωρίζουν τη στιγμή της συναλλαγής το ακριβές ποσό που θα πληρώσουν. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε euro (€) ο πελάτης μαθαίνει το κόστος της συναλλαγής, όταν λάβει το statement της κάρτας του στο οποίο και μπορεί να δει την αντίστοιχη μετατροπή.

Ποιο είναι το όφελος για τον πελάτη

 • Γνωρίζει το πραγματικό κόστος την ώρα της συναλλαγής
  Ο πελάτης δεν χρειάζεται να υπολογίσει τι θα του κοστίσει η συναλλαγή ούτε να έχει υπόψη του την ισοτιμία του νομίσματος. Τη στιγμή της συναλλαγής ο πελάτης γνωρίζει το ποσό σε ευρώ, την τιμή βάση της οποίας γίνεται η μετατροπή μαζί με τη προμήθεια που θα επιβαρυνθεί καθώς και το ακριβές ποσό που θα πληρώσει στο δικό του νόμισμα.
 • Δεν χρειάζεται να κάνει συνάλλαγμα
  Ο πελάτης δεν χρειάζεται να έχει στη διάθεσή του συνάλλαγμα καθώς μπορεί πάντα να χρησιμοποιεί την κάρτα του και να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στο νόμισμα της επιλογής του.

Συχνές ερωτήσεις για την επιχείρηση

Χρειάζεται να έχω λογαριασμό συναλλάγματος για τη χρήση της υπηρεσίας;
Όχι, για τη χρήση της υπηρεσίας δεν απαιτείται να έχει ο έμπορος λογαριασμό συναλλάγματος. Όλες οι συναλλαγές, είτε σε euro (€) είτε σε άλλο νόμισμα πιστώνονται στον εμπορικό λογαριασμό σε euro (€).

Αν ενεργοποιήσω το DCC, θα πρέπει να το χρησιμοποιώ σε κάθε συναλλαγή με ξένη κάρτα;
Ο πελάτης είναι εκείνος που θα να αποφασίσει σε ποιο νόμισμα θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή του. Η επιχείρηση ενημερώνει τον πελάτη για τις διαθέσιμες επιλογές. Από την πλευρά του εμπόρου, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει χρήση της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία DCC λειτουργεί και για ανέπαφες συναλλαγές;
Όχι. Η υπηρεσία λειτουργεί μόνο για συναλλαγές που γίνονται με εισαγωγή της κάρτας στα τερματικά POS (συναλλαγές CHIP & PIN).

Έχω τερματικό Cardlink, μπορώ να ενεργοποιήσω την υπηρεσία;
Η υπηρεσία DCC μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε ενσύρματα ή ασύρματα τερματικά που χορηγούνται απευθείας από την Τράπεζα Πειραιώς.

Υπάρχουν περιορισμοί σε νομίσματα/χώρες;
Η υπηρεσία ενεργοποιείται αυτόματα για όλες τις κάρτες Visa, MasterCard και Maestro, πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες ανεξαρτήτως της χώρας έκδοσης, με οποιοδήποτε νόμισμα εκτός του euro (€).