Ανάπτυξη που στηρίζει κάθε αύριο

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, παρέχοντας σημαντικά κίνητρα σε επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, στοχεύει να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα Πειραιώς, η κατεξοχήν τράπεζα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, έχει στο επίκεντρο της στρατηγικής της να ενισχύσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στηρίζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Προσανατολισμένη σταθερά στη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι έτοιμη να συνδράμει τις επιχειρήσεις - πελάτες της να μεγαλώσουν και να εκσυγχρονιστούν οδηγώντας τη χώρα σε μια νέα εποχή.

Η Τράπεζα Πειραιώς, σας προσκαλεί σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ανάπτυξη που στηρίζει κάθε αύριο | O νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» την Τρίτη, 5 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00, στην οποία θα συζητηθούν:

  • Ευκαιρίες που παρέχει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Κίνητρα και προϋποθέσεις
  • Δυνατότητες συνδυασμού του νέου Αναπτυξιακού Νόμου με το Ταμείο Ανάπτυξης - Περιορισμοί κρατικών ενισχύσεων

Για να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή εκδήλωση εγγραφείτε εδώ:

Εγγραφή*

Ανάπτυξη που στηρίζει κάθε αύριο
O νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Χαιρετισμός
Θεόδωρος Τζούρος
Chief Corporate & Investment Banking
Τράπεζα Πειραιώς

Ομιλία
Νίκος Παπαθανάσης
Αναπληρωτής Υπουργός
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Ομιλία
Δημήτρης Βερελής
Head of Development
Sustainable Banking & Bank Relations
Τράπεζα Πειραιώς

Η ευκαιρία αναγέννησης της ελληνικής μεταποίησης και ο ρόλος της Τράπεζας Πειραιώς

Κίνητρα για μεταποιητικές επιχειρήσεις σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο περιβάλλον - Οι επενδύσεις ως απάντηση στις προκλήσεις της εποχήςΔημήτρης Βερελής
Head of Development
Sustainable Banking & Bank Relations
Τράπεζα Πειραιώς

Ασημίνα Τζίκα
Διευθύνουσα Σύμβουλος, ELVIAL SA
& Μέλος Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην επόμενη μέρα με τη στήριξη της Τράπεζας Πειραιώς

Η ανάγκη μεγέθυνσης των ΜΜΕ - Εκσυγχρονισμός και εξωστρέφεια καταλύτες για την ανάπτυξη
Βασίλειος Κουτεντάκης
Chief Retail Banking
Τράπεζα Πειραιώς

Γιώργος Καββαθάς
Πρόεδρος, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών,
Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας
& Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Για να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή εκδήλωση εγγραφείτε εδώ:

              Εγγραφή*
* Με την είσοδό σας στο κουμπί εγγραφής μεταβαίνετε αυτόματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ : Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ : Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη - digitaleventspiraeusbank.gr , που αποτελεί ιστοσελίδα συνεργάτη/ παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου της Τράπεζας και ανήκει στην νόμιμη ιδιοκτησία της εταιρείας Inventics A.E. Η εταιρία Inventics A.E. προσδιορίζεται ως εξωτερικός συνεργάτης της Τράπεζας, σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διατάξεις.