Η μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας στην πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιακή εποχή

Ομιλητές

Αθανάσιος Βλαχόπουλος, Head of Large Corporate & Wholesale Products, Τράπεζα Πειραιώς

Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος Δ.Σ., Quest Συμμετοχών & BriQ Properties

Θέματα Συζήτησης

  • Η ευκαιρία του ΤΑΑ στην αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής παραγωγής – εκσυγχρονισμός επιχειρηματικών υποδομών με στόχευση την βελτίωση του κόστους, την περιβαλλοντική συμμόρφωση, την ψηφιακή μετάβαση και την καινοτομία
  • Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω της μόχλευσης των τραπεζικών κεφαλαίων και η διαχρονική συμβολή της Τράπεζας Πειραιώς
  • Η πράσινη μετάβαση ως στρατηγική στόχευση των ελληνικών μεγάλων επιχειρήσεων: η ενδιάμεση περίοδος 2020 – 2030
  • Η βιομηχανία 4.0 και το ΤΑΑ – η επόμενη μέρα: βελτίωση επιχειρηματικών υποδομών και ανάπτυξη του κλάδου της ψηφιακής οικονομίας
  • Η συμβατότητα των στόχων του ΤΑΑ με το πλαίσιο ESG – η εμπειρία της Τράπεζας Πειραιώς και οι προοπτικές αναμόρφωσης των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων
  • Εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας – τόνωση της ανταγωνιστικότητας και διεύρυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων σε υφιστάμενες και νέες αγορές

Δείτε το βίντεο της συζήτησης