Οδηγός Εγγράφων

Απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις, θα δείτε τα έγγραφα που θα χρειαστείτε για να ανοίξετε τη βασική τραπεζική σας σχέση (καταθετικός λογαριασμός, χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονική τραπεζική)