Ενημέρωση για αλλαγή ισοτιμίας συναλλαγών καρτών σε ξένο νόμισμα

Από 1/9/2019, η μετατροπή ξένου νομίσματος σε € των συναλλαγών με κάρτες Visa και Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς, θα πραγματοποιείται βάσει της ισοτιμίας αναφοράς της Τράπεζας, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της. Για τα νομίσματα που δεν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, η μετατροπή τους θα πραγματοποιείται βάσει της ισοτιμίας αναφοράς της Visa / Mastercard αντίστοιχα.