Αλλαγή στο τιμολόγιο χρεωστικών καρτών

Σας ενημερώνουμε ότι από 6-11-2019 οι παρακάτω συναλλαγές χρεωστικών καρτών θα προσφέρονται δωρεάν:

  • Ερώτηση υπολοίπου στα ΑΤΜ Δικτύου ΔΙΑ.Σ και ΑΤΜ Εξωτερικού εντός ζώνης Ευρώ.
  • Αλλαγή PIN και Απεμπλοκή PIN στα ΑΤΜ Δικτύου ΔΙΑ.Σ.

Eπιπλέον, από 8-11-2019 για τις αναλήψεις μετρητών στα ΑΤΜ Δικτύου ΔΙΑ.Σ σε απομονωμένες περιοχές χωρίς παρουσία της Τράπεζας, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε επιβάρυνση.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα στο Τιμολόγιο Προμηθειών , στη σελίδα 10.