Υπηρεσίες Μαζικών Πληρωμών μέσω Αρχείου

Διαχειριστείτε τις μαζικές πληρωμές της επιχείρησής σας προς τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω ηλεκτρονικού αρχείου, με τις υπηρεσίες μαζικών πληρωμών e-PPS & e-PPS SEPA κι εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο και λειτουργικό κόστος.

Υπηρεσία e-PPS

Η υπηρεσία e-PPS (electronic Piraeus Payment System) αποτελεί την πλέον σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομική λύση για πλήρη αυτοματοποίηση των συναλλαγών σας, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα εκτέλεσης μαζικών πληρωμών, σε ευρώ και ξένα νομίσματα ανεξαρτήτως ποσού και χώρας προορισμού*.

Με μικρή μηχανογραφική παρέμβαση στα συστήματά σας, μπορείτε να εξάγετε αυτόματα ειδικά διαμορφωμένο αρχείο προδιαγραφών της Τράπεζας (xml ISO 20022) , με τα στοιχεία όλων των ημερήσιων πληρωμών σας (εμβάσματα και μεταφορές σε πίστωση λογαριασμών τρίτων που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς) και να το αποστείλετε στην Τράπεζα Πειραιώς για να εκτελεστεί. Η αποστολή του αρχείου μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:

 • μέσω winbank web banking
 • μέσω καταστήματος
 • μέσω FTPS Server

Μετά τη διεκπεραίωση των πληρωμών του αρχείου, η Τράπεζα σας αποστέλλει απαντητικό αρχείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε για αυτόματη λογιστική συμφωνία από τα συστήματά σας (reconciliation).

Υπηρεσία e-PPS SEPA

Η υπηρεσία e-PPS SEPA σας δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίηση πληρωμών υποχρεώσεών σας σε ευρώ εντός της Τράπεζας Πειραιώς και εκτός, προς τις χώρες του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ “SEPA”, με τη χρήση ηλεκτρονικού αρχείου, επιτυγχάνοντας την ενοποιημένη διαχείριση των πληρωμών σας.

Πρόκειται για εφαρμογή που η Τράπεζα Πειραιώς σας παρέχει δωρεάν. Η εγκατάσταση της εφαρμογής είναι απλή και γίνεται από το παρακάτω link, όπου θα βρείτε την Εφαρμογή και τον Οδηγό Χρήσης της: Εφαρμογή e-PPS SEPA

Η εφαρμογή σας επιτρέπει να καταχωρείτε τα στοιχεία των πληρωμών σας (όνομα δικαιούχου, IBAN, ποσό πληρωμής, πληροφορίες για το δικαιούχο) σε ηλεκτρονικό αρχείο προδιαγραφών της Τράπεζας. Το κρυπτογραφημένο αρχείο μπορείτε να αποστείλετε στην Τράπεζα, προκειμένου να διεκπεραιωθεί με τους εξής τρόπους:

 • μέσω winbank web banking
 • μέσω καταστήματος
 • μέσω FTPS Server

Εφόσον το αρχείο γίνει αποδεκτό από την Τράπεζα, οι πληρωμές σας εκτελούνται αυτόματα.

Πλεονεκτήματα

 • Εξοικονόμηση χρόνου και λειτουργικού κόστους
 • Άριστη και ποιοτική εξυπηρέτηση
 • Κατάργηση γραφειοκρατίας
 • Δυνατότητα εκτέλεσης πληρωμών σε ευρώ ή/και ξένα νομίσματα χωρίς περιορισμό ποσού
 • Πολλαπλές δυνατότητες για την αποστολή του αρχείου στην Τράπεζα
 • Υψηλός βαθμός ασφάλειας συναλλαγών
 • Άμεση ενημέρωση για την εκτέλεση των εντολών πληρωμών
 • Δυνατότητα εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου συναλλαγής (advice) με πλήρη ανάλυση των χρεώσεων, και του swift confirmation κάθε εκτελεσμένης εντολής, μέσω του winbank web banking
 • Δυνατότητα για αυτόματη λογιστική συμφωνία (reconciliation)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και την διαδικασία ένταξής σας σε αυτές, μπορείτε να απευθυνθείτε στα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς ή σε έναν από τους αντιπρόσωπους της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης καλώντας στο 210 3288000.

*Η υπηρεσία παρέχεται υπό το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.