Βρείτε το Στεγαστικό Δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΑΝΑΓΚΗ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ


 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΓΙΑ
 • Καλύτερα επιτόκια
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος
 •  
 • Ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο πράσινης κατοικίας με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2,3 ή 5 χρόνια, ανάλογα με την επιλογή σας
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση ή ολοκλήρωση πράσινης κατοικίας
  • Ανακαίνιση ή επισκευή πράσινης κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
  για 2, 3 ή 5 έτη

  μετά
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €20.000

  και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο πράσινης κατοικίας με κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου η τιμή εξαρτάται από το Euribor μηνός
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση, ολοκλήρωση πράσινης κατοικίας
  • Ανακαίνιση ή επισκευή πράσινης κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από
  20.000

  και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου