Βρείτε την Eταιρική  Κάρτα που σας ταιριάζει

εταιρική πιστωτική κάρτα
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Πιστωτική κάρτα ειδικά σχεδιασμένη για

  • Ελεύθερους Επαγγελματίες
  • Ατομικές Επιχειρήσεις
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  €29
  ετησίως
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ
  • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 10%
  • Δυνατότητα εξόφλησης πριν τη λήξη του λογαριασμού με ισόποση αποδέσμευση του πιστωτικού ορίου
 • ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  15,95%
  αγορών
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow
  • Δωρεάν ασφαλιστικές καλύψεις
  • Ευελιξία στον τρόπο αποπληρωμής
  • Άτοκες δόσεις σε επιλεγμένες οφειλές δημοσίου & επιχειρήσεις στην Ελλάδα
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Εταιρική πιστωτική κάρτα διευκόλυνσης για εταιρικές συναλλαγές, με δυνατότητα έκδοσης πρόσθετων καρτών
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  €29
  ετησίως, ανά κάρτα
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ

  Ολική εξόφληση λογαριασμού

 • ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  15,95%
  αγορών
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Επιλογή ορίου συναλλαγών και ανάλυση κινήσεων για κάθε επιμέρους κάρτα
  • Δωρεάν ασφαλιστικές καλύψεις
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Χρυσή εταιρική πιστωτική κάρτα διευκόλυνσης για εταιρικές συναλλαγές, με δυνατότητα έκδοσης πρόσθετων καρτών

 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  €29
  ετησίως, ανά κάρτα
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ

  Ολική εξόφληση λογαριασμού

 • ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  15,95%
  αγορών
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Επιλογή ορίου συναλλαγών και ανάλυση κινήσεων για κάθε επιμέρους κάρτα
  • Δωρεάν ασφαλιστικές καλύψεις
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Εταιρική πιστωτική κάρτα διευκόλυνσης για εταιρικές συναλλαγές, με δυνατότητα έκδοσης πρόσθετων καρτών

 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  €29
  ετησίως, ανά κάρτα
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ

  Ολική εξόφληση λογαριασμού

 • ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  15,95%
  αγορών
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Επιλογή ορίου συναλλαγών και ανάλυση κινήσεων για κάθε επιμέρους κάρτα
  • Δωρεάν ασφαλιστικές καλύψεις