Αλλαγή στο τιμολόγιο χρεωστικών καρτών

Σας ενημερώνουμε ότι από 22-7-2019, αλλάζουν οι χρεώσεις χρεωστικών καρτών στις αναλήψεις μετρητών σε ΑΤΜ ΔΙΑ.Σ. και σε ATM σε χώρες εντός ζώνης Ευρώ.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα στο Τιμολόγιο Προμηθειών.