Χρήσιμες επαφές και Σύνδεσμοι


 • Ελληνική Ένωση Τραπεζών
       Ταχυδρομική διεύθυνση: Αμερικής 21Α, 106 72, Αθήνα
       Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 3386 500, Fax: 210 3615 324
       E-mail: hba@hba.gr
       Internet site: www.hba.gr


 • Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
       Ταχυδρομική διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 21,
       102 50, Αθήνα
       Ωράριο Συναλλαγών (είσοδος από Σταδίου 14):
       Δευτέρα - Πέμπτη: 08.00-14.30 &
       Παρασκευή: 08.00-14.00
       Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 320 1111
       Fax: 210 323 2239, 210 323 2816
       Internet site: www.bankofgreece.gr • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
       Ταχυδρομική διεύθυνση: Πειραιώς 46 και Επονιτών,
       185 10, Πειραιάς
       Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 135 2000
       Internet site: www.statistics.gr