Παύση Προγράμματος Επιβράβευσης Στεγαστικών Δανείων

Η Τράπεζα Πειραιώς για δύο συνεχείς χρονιές, το 2019 και το 2020, προχώρησε σε έκτακτη επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών στεγαστικών δανείων, επιστρέφοντας χρηματικό ποσό ισοδύναμο με αυτό που αντιστοιχεί σε μείωση επιτοκίου του στεγαστικού δανείου κατά 0,10%. Το Πρόγραμμα αυτό παύει να ισχύει από το 2021, ωστόσο οι συνεπείς δανειολήπτες εξακολουθούν να λαμβάνουν ως επιβράβευση 1 yellow για κάθε ευρώ μηνιαίας δόσης που πληρώνεται εμπρόθεσμα, εφόσον είναι μέλη του προγράμματος επιβράβευσης yellow της Τράπεζας.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021