Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού

Ασφαλιστικό πρόγραμμα αστικής ευθύνης φαρμακοποιού από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO. Προστατεύει εσάς και τα πρόσθετα μέλη σας, όταν έχετε την ευθύνη για βλάβες ή ζημιές σε τρίτους που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις σας κατά τη νόμιμη άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς σας ως φαρμακοποιού.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
  • Σωματικές βλάβες, θάνατο ή υλικές ζημιές για εσάς και τα μέλη που προσθέτετε στην ασφάλειά σας για βλάβες ή ζημιές σε τρίτους που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις σας κατά τη άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς σας ως φαρμακοποιού.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
65€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Επιλογή είδους και ύψους καλύψεων
  • Ασφάλιστρα σε άτοκες δόσεις

Πλεονεκτήματα

Ολοκληρωμένη κάλυψη αστικής ευθύνης

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού σάς προσφέρει πλήρη κάλυψη για βλάβες ή ζημιές σε τρίτους, όταν συμβαίνουν αποκλειστικά κατά τη νόμιμη άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς σας και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις σας. Ισχύει για όλη την ελληνική επικράτεια.Ασφάλιση στα μέτρα σας

Μπορείτε να διαμορφώσετε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας ταιριάζει, ανάλογα με το ύψος αποζημίωσης που θέλετε να περιλαμβάνει.Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού προσφέρεται σε πολύ προσιτό κόστος. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς μπορείτε να καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας μέχρι και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.Άμεση έκδοση του συμβολαίου

Η προσφορά, έκδοση και πληρωμή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ολοκληρώνεται αμέσως και παραδίδεται σε εσάς στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί..Καλύψεις

Βασικές καλύψεις

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού σάς καλύπτει για ζημιές και βλάβες που θα προξενήσετε σε τρίτους με υπαιτιότητα σας και σχετίζονται αποκλειστικά με τη νόμιμη άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς σας. Ενδεικτικά:

  • Σωματικές βλάβες
  • Υλικές ζημιές
  • Ηθική βλάβη
  • Ψυχική οδύνη

Αποζημιώσεις

Επιλογή είδους και ύψους καλύψεων

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού προσφέρεται σε 3 πακέτα. Οι αποζημιώσεις κάθε πακέτου διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος των καλύψεων που επιλέγετε, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας. Ενδεικτικά:


Καλύψεις Πακέτο Α Πακέτο Β
Σωματικές βλάβες ανά γεγονός
  20.000€   40.000€
Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας
  40.000€   80.000€
Παράδειγμα ασφαλίστρων Πακέτο Α Πακέτο Β
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
65€ 90€


Τα παραπάνω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε επιπλέον φαρμακοποιό ή βοηθό που απασχολείται στο φαρμακείο, με μέγιστο τα 5 άτομα συνολικά.

Προϋποθέσεις

Νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού σάς καλύπτει μόνο εφόσον είστε κάτοχος των απαιτούμενων από την ελληνική νομοθεσία πτυχίων, διπλωμάτων και αδειών για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματός σας και συμμορφώνεστε με τις ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας φαρμακείων.

Εάν στην ασφάλειά σας έχετε εντάξει και πρόσθετα μέλη, η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού σάς καλύπτει και για ατυχήματα που προκαλούν αυτά τα μέλη, κατά την εφαρμογή των εντολών ή την εκτέλεση των εργασιών που τους έχετε αναθέσει, εφόσον έχουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση για να παρέχουν τις υπηρεσίες και έχουν δηλωθεί από εσάς ή το λήπτη της ασφάλισης κατά τη σύναψη της σύμβασης και αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.


Καθαρό μητρώο

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού σάς καλύπτει μόνο εφόσον δεν εκκρεμεί σε βάρος σας υπόθεση για αδικοπραξία που τελέσθηκε κατά την άσκηση του επαγγέλματος σας, και δεν έχετε συνδεθεί με παρεμφερή ατυχήματα ή ζημιές κατά το παρελθόν.


Όριο ευθύνης ανά γεγονός

Όλες οι απαιτήσεις που προέρχονται από την ίδια ζημιογόνα αιτία θεωρούνται ένα γεγονός. Για να ικανοποιηθούν, το όριο ευθύνης του ασφαλιστηρίου σας ανά γεγονός ισχύει μόνο μία φορά.

Πώς θα ασφαλιστείτε

Για να ενημερωθείτε για την Ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού, να υποβάλετε την αίτησή σας και να λάβετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας:

  • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα