Εξασφαλίστε Κεφάλαιο Κίνησης για την επιχείρησή σας
Χρηματοδοτήσεις  επαγγελματιών και επιχειρήσεων για:
  • Αγορά Εξοπλισμού
  • Ανέγερση ή Ανακαίνιση Επαγγελματικής Στέγης
Χρηματοδοτήσεις με προνομιακούς όρους, σε συνεργασία με Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς Φορείς:
  • ΕΤΕΑΝ ΑΕ
  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων & Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Εξασφαλίστε Κεφάλαιο Κίνησης για την επιχείρησή σας
Επενδύστε στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα. Μάθετε πως μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την Επένδυσή σας.
Επενδύστε στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα. Μάθετε πως μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την Επένδυσή σας.

Green Banking Portal

Green Banking Portal
  • Ενημερωθείτε για όλους τους τομείς Πράσινης Επιχειρηματικότητας
  • Αναζητήστε Προμηθευτές και καλές πρακτικές

Πειραιώς Τourism 360°

Piraeus-Tourism
  • Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση
  • Ενημερωθείτε για το νέο πακέτο «Πειραιώς Τourism 360°» που σχεδιάσαμε αποκλειστικά για σας