Βρείτε τo αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ταιριάζειΕπιλέξτε όσα φίλτρα επιθυμείτε

 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Tίτλους χρηματαγοράς
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος (μικρότερος του έτους)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Διαχείρισης Διαθεσίμων
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Tίτλους χρηματαγοράς
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος (μικρότερος του έτους)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Διαχείρισης Διαθεσίμων
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχές, ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (2 - 5 έτη)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μικτά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές μετοχές
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Eλληνικά και διεθνή μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Fund of Funds
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Eλληνικά και διεθνή ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (2 - 5 έτη)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Fund of Funds
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (2 - 5 έτη)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ευρωπαϊκές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές μετοχές
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
 • ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικά ομόλογα
 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (2 - 5 έτη)
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακά
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα