Αγορά και Πώληση Επενδυτικού Χρύσου

Στην Τράπεζα Πειραιώς μπορείτε να προβείτε στην αγορά και πώληση Χρυσών Λιρών Αγγλίας, Μισών Χρυσών Λιρών Αγγλίας, και Ράβδων Χρυσού, σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που διαθέτει υπηρεσία αγοράς και πώλησης Επενδυτικού Χρυσού στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Πλεονεκτήματα

 • Ο Επενδυτικός Χρυσός (σε νόμισμα και ράβδο) διαθέτει παγκόσμιο κύρος, ευρεία αναγνωρισιμότητα και είναι ιδανικό δώρο
 • Οι Ράβδοι Χρυσού, που διατίθενται στους πελάτες, διαθέτουν πιστοποιητικά γνησιότητας
 • Οι συναλλαγές σε Χρυσές Λίρες Αγγλίας και σε Ράβδους Χρυσού πραγματοποιούνται σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς

Πώς γίνεται η αγορά & πώληση Επενδυτικού Χρυσού

Για τις Χρυσές Λίρες:

 • Οι συναλλαγές αγοράς & πώλησης έως 30 Χρυσών Λιρών Αγγλίας και έως 60 Μισών Χρυσών Λιρών Αγγλίας, πραγματοποιούνται με βάση το Δελτίο Συναλλάγματος και Τραπεζογραμματίων που εκδίδει καθημερινά η Τράπεζα
 • Οι συναλλαγές πάνω από 30 Χρυσές Λίρες Αγγλίας και πάνω από 60 Μισές Χρυσές Λίρες Αγγλίας, πραγματοποιούνται με βάση ειδική τιμή που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς

Για τις Ράβδους Χρυσού:

 • Οι συναλλαγές αγοράς & πώλησης Ράβδων Χρυσού, στο επενδυτικό κοινό, έως 300 gr, πραγματοποιούνται με βάση το Δελτίο Συναλλάγματος και Τραπεζογραμματίων που εκδίδει καθημερινά η Τράπεζα
 • Οι συναλλαγές πάνω από 300 gr, πραγματοποιούνται με βάση ειδική τιμή που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς

Η αξία του Επενδυτικού Χρυσού υπόκειται στη διακύμανση της τιμής του Χρυσού [USD/ουγγιά] και της ισοτιμίας EUR/USD στις διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, η επένδυση σε προϊόντα Χρυσού, ενέχει κίνδυνο τιμής.

Πρόσθετες υπηρεσίες

Εκτός από την αγορά & πώληση Επενδυτικού Χρυσού, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πελάτη:

Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει τον έλεγχο γνησιότητας και την εκτίμηση της αξίας του Επενδυτικού Χρυσού. Το κόστος για την υπηρεσία βασίζεται στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τράπεζας Πειραιώς.

Πλεονεκτήματα

 • Ο έλεγχος γνησιότητας γίνεται, είτε παρουσία σας, είτε μέσω της ασφαλούς μεταφοράς του μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας
 • Η εκτίμηση επενδυτικού χρυσού γίνεται από ειδικό εκτιμητή καθώς και προηγμένης τεχνολογίας φασματογράφους, στους χώρους της Τράπεζας Πειραιώς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
 • Η υπηρεσία προσφέρεται ανεξαρτήτως εάν έχετε προβεί ή όχι σε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης Χρυσού από την Τράπεζα Πειραιώς

Στους ειδικούς χώρους της Τράπεζας Πειραιώς

Στους ειδικούς χώρους της Τράπεζας Πειραιώς, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, παρουσία σας, ο ειδικός εκτιμητής της Τράπεζας εξετάζει τον Επενδυτικό Χρυσό, τον διαχωρίζει σε αποδεκτό και μη και αποφαίνεται για τη γνησιότητα και την αξία του.

Για να κλείσετε ραντεβού με τον εκτιμητή, πρέπει προηγουμένως να επισκεφτείτε το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί.

Βρείτε κοντινό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς

Εάν τυχόν μένετε μακριά από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δεν μπορείτε ο ίδιος να μεταφέρετε τον επενδυτικό σας χρυσό στους ειδικούς χώρους εκτίμησης, απευθυνθείτε στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος διαχειρίζεται τη διαδικασία παραλαβής του επενδυτικού χρυσού από εσάς και ασφαλούς αποστολής του στους ειδικούς χώρους εκτίμησης.

Σε αυτή την περίπτωση, στο κόστος για την υπηρεσία εκτίμησης χρυσών λιρών συνυπολογίζονται επιπλέον τα έξοδα της ασφαλούς μεταφοράς του Επενδυτικού Χρυσού.

Βρείτε κοντινό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει, από τον 2010, την υπηρεσία Φύλαξης Επενδυτικού Χρυσού, η οποία γίνεται στις ειδικές εγκαταστάσεις της Τράπεζας στην Αθήνα. Η υπηρεσία Φύλαξης προσφέρεται ανεξαρτήτως αν ο Επενδυτικός Χρυσός έχει προέλθει από την Τράπεζα, σε αυτή την περίπτωση όμως, είναι απαραίτητο να προηγηθεί η διαδικασία της εκτίμησης. Το κόστος φύλαξης βασίζεται στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τράπεζας.

Πλεονεκτήματα

 • Η υπηρεσία φύλαξης επενδυτικού χρυσού μειώνει τους κινδύνους παραλαβής, μεταφοράς, φύλαξης και ενδεχόμενης παράδοσης
 • Διευκολύνει την άμεση ρευστοποίηση
 • Εξασφαλίζει ότι η ποιότητα του Χρυσού δεν θα αλλοιωθεί λόγω φθοράς