Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι

Στόχος μας είναι να χτίσουμε μία Ξεχωριστή Προσωπική Τραπεζική Εξυπηρέτηση βασισμένη στην αμφίδρομη επικοινωνία, την εμπιστοσύνη και την εχεμύθεια.

Γι αυτό το λόγο δημιουργήσαμε χώρους ειδικά διαμορφωμένους, σε επιλεγμένα καταστήματα, για να πραγματοποιείτε τις συναντήσεις σας με τον Προσωπικό σας Συνεργάτη, εξασφαλίζοντάς σας άνεση, ποιότητα και διακριτικότητα.

Γνωρίζουμε ό τι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος.

Με τις προγραμματισμένες συναντήσεις στους ξεχωριστούς μας χώρους θα εξυπηρετηθείτε άμεσα, και αποτελεσματικά.