Βρείτε τον Εταιρικό Λογαριασμό που σας ταιριάζει

  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
    O κλασικός λογαριασμός οψεως για Επιχειρήσεις. Ανοίγεται γρήγορα χωρίς εγκριτική διαδικασία.
  • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
    • Νομικές Οντότητες
  • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
    ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
    €0
  • ΝΟΜΙΣΜΑ
    ή και σε ξένο νόμισμα
  • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
    0%
  • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    • καρνέ επιταγών
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
    O κλασικός λογαριασμός οψεως για Ελεύθερους Επαγγεματίες. Ανοίγεται γρήγορα χωρίς εγκριτική διαδικασία.
  • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
    • Μικρές επιχειρήσεις
    • Ελεύθερους Επαγγελματίες
  • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
    ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
    €0
  • ΝΟΜΙΣΜΑ
    ή και σε ξένο νόμισμα
  • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
    κλιμακούμενο

  • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    • καρνέ επιταγών