Βρείτε τη χρηματοδότηση μέσω αναπτυξιακού που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων χορηγεί συγχρηματοδοτούμενα δάνεια «JEREMIE» με προνομιακούς όρους για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Κεφαλαίων Κίνησης ή και Επενδυτικών Δανείων. Το 50% του δανείου που προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων είναι άτοκο.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:
  • Μεταποίηση
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες
  • Τουρισμό
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
  εώς 
  4,2%
  για όλη τη διάρκεια του δανείου 

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος Χάριτος μέχρι 24 μήνες (για επενδυτικά δάνεια) και μέχρι 12 μήνες (για κεφάλαιο κίνησης)
  • Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Χρηματοδότηση μικρο- μεσαίων επιχειρήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Επενδυτικά Δάνεια μέσω της Δράσης «ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση».
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:

  • Μεταποίηση
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες
  • Τουρισμός
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
  από 3,90%
  έως 4,45%
  για όλη τη διάρκεια του δανείου

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 έτη (για επενδυτικά δάνεια)
  • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Xρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Μidcaps), που απασχολούν έως 3.000 άτομα προσωπικό με επενδυτικά δάνεια ή και κεφάλαιο κίνησης με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους:

  • Πρωτογενή Τομέα
  • Μεταποίηση
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες
  • Τουρισμό
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • 3-μηνιαίες
  • 6- μηνιαίες
  • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  βάσει
  EURIBOR
  + περιθώριο
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75
  • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
  • Επιπλέον προνομιακή τιμολόγηση για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν την απασχόληση νέων (15-25 ετών)
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Η συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG), έχει σκοπό να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Επενδυτικά Δάνεια με προνομιακούς όρους.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:
  • Μεταποίηση
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες
  • Τουρισμός
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με δόσεις:
  • τριμηνιαίες
  • εξαμηνιαίες
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται βάσει EURIBOR + περιθώριο, το οποίο θα είναι μειωμένο σε σχέση με το περιθώριο που θα είχε η επιχείρηση αν χρηματοδοτούνταν με κεφάλαια της Τράπεζας
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Απαλλαγή από την επιβάρυνση εισφοράς του Ν.128/75
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Κεφάλαιο Κίνησης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) για τη χρηματοδότηση εξαγωγών.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Κεφαλαίου: Με την εξόφληση των τιμολογημένων πωλήσεων στο εξωτερικό
  • Τόκων: ανά τρίμηνο μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό 3,4% σημερινή αξία

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Δωρεάν Πάγιες ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ