Προστατέψτε τα πολύτιμα αγαθά του σπιτιού σας από απρόβλεπτους κινδύνους όπως η κλοπή.
Ασφαλίστε το κτήριο και το περιεχόμενο του σπιτιού σας από πιθανούς κινδύνους με χρήσιμες παροχές.
Προστατέψτε εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, όταν έχετε την ευθύνη για απρόσμενα γεγονότα που προκαλέσατε.
Προνοήστε και ασφαλίστε τα προσωπικά σας αντικείμενα και τις πιστωτικές/χρεωστικές σας κάρτες από ενδεχόμενη κλοπή ή απώλεια.