Προστατέψτε τα πολύτιμα αγαθά του σπιτιού σας από απρόβλεπτους κινδύνους όπως η κλοπή.
Ασφαλίστε το κτήριο και το περιεχόμενο του σπιτιού σας από πιθανούς κινδύνους με χρήσιμες παροχές.
Προστατέψτε εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, όταν έχετε την ευθύνη για απρόσμενα γεγονότα που προκαλέσατε.
Εξασφαλίστε ένα ποσό για τη συνέχιση πληρωμής των δόσεων της πιστωτικής σας κάρτας σε περίπτωση που αναγκαστείτε να διακόψετε προσωρινά την εργασία σας.
Προστατέψτε το εισόδημά σας σε περίπτωση που αναγκαστείτε να διακόψετε προσωρινά την εργασία σας.
Προνοήστε και ασφαλίστε τα προσωπικά σας αντικείμενα και τις πιστωτικές/χρεωστικές σας κάρτες από ενδεχόμενη κλοπή ή απώλεια.