Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιατρών

Ασφαλιστικό πρόγραμμα ασφάλειας αστικής ευθύνης ιατρών από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO. Προστατεύει εσάς, όταν έχετε την ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο τρίτων που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις σας κατά την άσκηση των καθηκόντων σας ως γιατρού.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
 • Σωματικές βλάβες, θάνατο ή υλικές ζημιές για εσάς και τα μέλη που προσθέτετε στην ασφάλειά σας για βλάβες ή ζημιές σε τρίτους που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις σας κατά τη άσκηση των καθηκόντων σας ως γιατρού
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
550€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Επιλογή είδους και ύψους καλύψεων
 • Ασφάλιστρα σε άτοκες δόσεις

Πλεονεκτήματα

Ολοκληρωμένη κάλυψη αστικής ευθύνης

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Ιατρού σάς προσφέρει πλήρη κάλυψη για σωματικές βλάβες ή θάνατο ασθενών σας, όταν συμβαίνουν κατά τη νόμιμη άσκηση των καθηκόντων σας στο πλαίσιο της ειδικότητάς σας και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις σας. Ισχύει για όλη την ελληνική επικράτεια.Ασφάλιση στα μέτρα σας

Μπορείτε να διαμορφώσετε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας ταιριάζει, ανάλογα με το είδος καλύψεων και το ύψος αποζημίωσης που θέλετε να περιλαμβάνει.Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Ιατρού προσφέρεται σε πολύ προσιτό κόστος. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς μπορείτε να καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας μέχρι και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.Άμεση έκδοση του συμβολαίου

Η προσφορά, έκδοση και πληρωμή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ολοκληρώνεται αμέσως και παραδίδεται σε εσάς στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί.Καλύψεις

Ειδικότητες

Καλύπτονται οι εξής ειδικότητες:

 • Γυναικολόγοι και μαιευτήρες
 • Χειρουργοί όλων των ειδικοτήτων και αναισθησιολόγοι
 • Ακτινολόγοι
 • Οφθαλμίατροι
 • Γαστρεντερολόγοι
 • Οδοντίατροι
 • Δερματολόγοι
 • Ωτορινολαρυγγολόγοι
 • Ιατροί γενικής ιατρικής


Δεν καλύπτονται οι εξής ειδικότητες:

 • Φυσιοθεραπευτές
 • Πλαστικοί χειρουργοί
 • Ακτινοθεραπευτές και ραδιολόγοι
 • Αισθητικοί και διαιτολόγοι
 • Ειδικευόμενοι και αγροτικοί ιατροί
 • Κτηνίατροι


Βασικές καλύψεις

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Ιατρού σάς καλύπτει για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσετε σε τρίτους/ασθενείς σας από πράξεις ή παραλείψεις σας κατά τη νόμιμη άσκηση των καθηκόντων σας στο πλαίσιο της ειδικότητάς σας.Προαιρετικές καλύψεις

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Ιατρού σάς καλύπτει προαιρετικά και για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη, που προξενούνται σε τρίτους με υπαιτιότητα σας και σχετίζονται με τη χρήση, κατοχή και λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας.

Αποζημιώσεις

Επιλογή είδους και ύψους καλύψεων

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Ιατρού προσφέρεται σε πολλά πακέτα. Οι αποζημιώσεις κάθε πακέτου διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος των καλύψεων που επιλέγετε, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας. Ενδεικτικά:


Καλύψεις Πακέτο Α
Σωματικές βλάβες/θάνατος ανά γεγονός
  100.000€
Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας
  200.000€


Ειδικά για την Αστική Ευθύνη Χώρου Ιατρού, το ανώτατο όριο ανά γεγονός και συνολικά είναι 20.000€, με απαλλαγή 150€ ανά υλική ζημιά.Παραδείγμα ασφαλίστρων


Γυναικολόγος Πακέτο Α
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
800€Δερματολόγος Πακέτο Α
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
550€Ακτινολόγος με επέκταση της κάλυψη και για αστική ευθύνη χώρου Πακέτο Α
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
760€

Προϋποθέσεις

Νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Ιατρού σάς καλύπτει μόνο εφόσον είστε κάτοχος των απαιτούμενων από την ελληνική νομοθεσία πτυχίων, διπλωμάτων και αδειών για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματός σας.

Εάν στην ασφάλειά σας έχετε εντάξει και πρόσθετα μέλη , η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Ιατρού σάς καλύπτει και για αυτά τα μέλη μόνο εφόσον έχουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση για να παρέχουν τις υπηρεσίες, έχουν δηλωθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης και αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.Καθαρό μητρώο

Η ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Ιατρού σάς καλύπτει μόνο εφόσον δεν εκκρεμεί σε βάρος σας υπόθεση για αδικοπραξία που τελέσθηκε κατά την άσκηση του επαγγέλματος σας, και δεν έχετε συνδεθεί με παρεμφερή ατυχήματα ή ζημιές κατά το παρελθόν.


Πώς θα ασφαλιστείτε

Για να ενημερωθείτε για την Ασφάλιση Πειραιώς Αστική Ευθύνη Ιατρού, να υποβάλετε την αίτησή σας και να λάβετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα