Λογαριασμός Μισθοδοσίας Πειραιώς Αποδοχών

Ο λογαριασμός μισθοδοσίας Πειραιώς Αποδοχών είναι ένας τρεχούμενος λογαριασμός σε ευρώ για να λαμβάνετε τον μισθό σας. Εξυπηρετεί τους υπαλλήλους ιδιωτικών εταιρειών που πραγματοποιούν τη μισθοδοσία τους μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
Κάθε 6 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κλιμακωτό
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
 • Μισθωτούς ιδιωτικού τομέα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Προνόμια σε τραπεζικά προϊόντα
 • Δυνατότητα υπερανάληψης
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
Κάθε 6 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κλιμακωτό
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
 • Μισθωτούς ιδιωτικού τομέα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Προνόμια σε τραπεζικά προϊόντα
 • Δυνατότητα υπερανάληψης

Πλεονεκτήματα

Υψηλό επιτόκιο καταθέσεων

Ο λογαριασμός μισθοδοσίας Πειραιώς Αποδοχών προσφέρει υψηλό επιτόκιο καταθέσεων. Δεν έχει ελάχιστο ή μέγιστο ποσό κατάθεσης. Δεν χρειάζεται να διατηρείτε κάποιο ελάχιστο υπόλοιπο, ημερήσιο, μηνιαίο ή ετήσιο.Προνομιακή τιμολόγηση

Λαμβάνοντας τον μισθό σας στο λογαριασμό μισθοδοσίας Πειραιώς Αποδοχών απολαμβάνετε προνομιακή τιμολόγηση σε:

 1.   Τραπεζικά προϊόντα

  • Όριο υπερανάληψης
  • Πιστωτική κάρτα
  • Προσωπικό δάνειο, ανοιχτό προσωπικό δάνειο
  • Στεγαστικό δάνειο


 2.   Τραπεζικές συναλλαγές

  • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ενέργειας, ύδρευσης και τηλεφωνίας/διαδικτύου μέσω πάγιας εντολής
  • Δωρεάν εξόφληση των προσωπικών επιταγών σας

Αναλυτικά τα προνόμια του Πακέτου Μισθοδοσίας.

Aπόδοση

Κλιμακωτό επιτόκιο

Το επιτόκιο καταθέσεων στο λογαριασμό μισθοδοσίας Πειραιώς Αποδοχών είναι κλιμακωτό και αποδίδεται από το πρώτο λεπτό κατάθεσης.

Οι τόκοι αποδίδονται κάθε 6 μήνες, στις 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το προνομιακό επιτόκιο και οι παροχές του λογαριασμού ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα, ο συγκεκριμένος λογαριασμός πιστώνεται με τη μισθοδοσία του δικαιούχου. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται κατάθεση μισθοδοσίας στο συγκεκριμένο λογαριασμό, τότε δεν ισχύει το προνομιακό επιτόκιο ούτε οι παροχές του λογαριασμού αυτού, αλλά το επιτόκιο και οι παροχές του Πολυμορφικού Λογαριασμού.


Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.

Συναλλαγές

Καθημερινές συναλλαγές


Καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών

Με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί:

 • Σε καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Σε ΑΤΜ – με τη χρεωστική κάρτα σας Visa/Mastercard Debit
 • Σε μηχανήματα easypay (μόνο καταθέσεις) – με τον αριθμό λογαριασμού σας


Εμβάσματα

Γρήγορη διαδικασία με χαμηλές χρεώσεις:

 • Στην Ελλάδα
 • Στο εξωτερικό


Μεταφορά χρημάτων

Εφάπαξ ή μέσω πάγιας εντολής:

 • Σε άλλο λογαριασμό σας
 • Σε λογαριασμούς τρίτων


Εξόφληση λογαριασμών

Εφάπαξ ηλεκτρονικά ή αυτόματα μέσω πάγιας εντολής:

 • Ενέργειας
 • Ύδρευσης
 • Τηλεφωνίας/ διαδικτύου
 • Συνδρομητικής τηλεόρασης, κ.ά.


Εξόφληση πιστωτικών καρτών και δανείων της Τράπεζας Πειραιώς

Αυτόματα μέσω πάγιας εντολής.Έκτακτες τραπεζικές ανάγκες

 • Έκδοση και εξόφληση επιταγών
 • Έκδοση καρνέ επιταγών
 • Δυνατότητα υπερανάληψης
Το ποσό και το επιτόκιο υπερανάληψης αναφέρεται στο Πακέτο Μισθοδοσίας σας.

Kάρτες

Χρεωστική κάρτα «Πειραιώς Visa/MasterCard Debit»

Για συναλλαγές, με άμεση χρέωση του λογαριασμού σας, χωρίς επιβάρυνση τόκων:

 • Αγορές σε επιχειρήσεις με το σήμα Visa/MasterCard στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μέσω internet
 • Αναλήψεις μετρητών και τραπεζικές συναλλαγές σε ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς, του δικτύου ΔΙΑΣ και των δικτύων Visa/MasterCard.
Μπορείτε να μεταβάλλετε το Συνολικό ημερήσιο όριο συναλλαγών της χρεωστικής κάρτας σας, σε καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς ή μέσω των υπηρεσιών winbank.Πιστωτική κάρτα Πειραιώς Visa ή MasterCard

Με δωρεάν συνδρομή για όσο λαμβάνετε τη μισθοδοσία σας μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Η σύνδεση του λογαριασμού σας με κάποια κάρτα είναι προαιρετική.

Πώς θα τον ανοίξετε

Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς για να ανοίξετε το δικό σας λογαριασμό μισθοδοσίας Πειραιώς Αποδοχών.

Επιπλέον, ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας συναλλασσομένων πελατών από το έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα.Τα παραπάνω χαρακτηριστικά και επιτόκια ισχύουν για νέους λογαριασμούς.

Τo προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.