Συμβουλές για Μεταφορά Χρημάτων μέσω Εμβασμάτων

Κατά την μεταφορά χρημάτων και την αποστολή ενός εμβάσματος είτε μέσω καταστήματος είτε μέσω του web banking και προκειμένου να χαρακτηριστεί αυτοματοποιημένο (STP Straight Through Processing) θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το BIC της τράπεζας του δικαιούχου και τον λογαριασμό του σε μορφή IBAN (όταν το έμβασμα απευθύνεται σε χώρες που έχουν υιοθετήσει τον ΙΒΑΝ).

Επίσης, ανάλογα με το νόμισμα του εμβάσματος και τη χώρα προορισμού, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε την ένδειξη εξόδων, ανάλογα με το ποιος θέλετε να επιβαρυνθεί τα έξοδα του εμβάσματος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Τράπεζα ενδέχεται να σας ζητήσει δικαιολογητικά για την αποστολή του εμβάσματος και την ασφαλή μεταφορά των χρημάτων σας.  • Straight Through Processing (STP)

Αυτοματοποιημένες συναλλαγές (STP) χαρακτηρίζονται τα εμβάσματα που φέρουν ΙΒΑΝ και BIC, καθώς επιτρέπουν την άμεση πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, μέσω σύγχρονων συστημάτων και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Με τις αυτοματοποιημένες συναλλαγές επιτυγχάνετε την ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης του εμβάσματος, τον περιορισμό της χειρόγραφης παρέμβασης των τραπεζών και τη μείωση του κόστους της συναλλαγής σας.

Για να έχετε τα οφέλη αυτοματοποιημένης συναλλαγής, στα εμβάσματα που αποστέλλετε, πρέπει να αναφέρετε:

    • Για τις συμμετέχουσες χώρες (*), το λογαριασμό του δικαιούχου με τη μορφή ΙΒΑΝ και τον BIC κωδικό της τράπεζάς του
    • Για τις λοιπές χώρες, τον λογαριασμό του δικαιούχου και το BIC της τράπεζάς του

Αντίστροφα, όταν αναμένετε έμβασμα, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των κεφαλαίων, θα πρέπει να γνωστοποιείτε στον εντολέα, το λογαριασμό σας με τη μορφή ΙΒΑΝ και τον BIC κωδικό της Τράπεζάς σας.

(*) Ποιές χώρες συμμετέχουν στον ΙΒΑΝ
Πληροφορίες για τις χώρες που έχουν υιοθετήσει τον ΙΒΑΝ, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecbs.org/iban/iban.htm.  • Bank Identifier Code (BIC)

O κωδικός ΒΙC προσδιορίζει μοναδικά μια Τράπεζα, οπουδήποτε στον κόσμο. Ο κωδικός BIC της Τράπεζας Πειραιώς είναι PIRBGRAA, για όλο το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα.  • International Bank Account Number (ΙΒΑΝ)

Ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού ή ΙΒΑΝ, είναι ο τραπεζικός σας λογαριασμός δομημένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων και έχει υποχρεωτικά υιοθετηθεί από τις χώρες της Ε.Ε (Ευρωπαϊκής Ένωσης) και προαιρετικά από χώρες εκτός Ε.Ε.

Κάθε λογαριασμός σας μετατρέπεται σε μορφή ΙΒΑΝ και σας κοινοποιείται από την Τράπεζα στην οποία τηρείται. Για να μάθετε τον ΙΒΑΝ λογαριασμό που τηρείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, μπορείτε να ανατρέξετε στο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας, να τον ζητήσετε από οποιοδήποτε κατάστημά μας, να συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα www.piraeusbank.gr και φυσικά το web banking μας winbank (www.winbank.gr).  • Ένδειξη Εξόδων

Ανάλογα με τη χώρα προορισμού και το νόμισμα του εμβάσματος που θέλετε να στείλετε, μπορείτε να έχετε τη δυνατότητανα επιλέξετε τον τρόπο κατανομής των εξόδων της συναλλαγής ανάμεσα σε εσάς και το δικαιούχο της μεταφοράς πίστωσης. Έχετε στη διάθεσή σας τρεις επιλογές: OUR, όπου τα έξοδα όλων των Τραπεζών που εμπλέκονται στη συναλλαγή, χρεώνονται σε εσάς, BEN, όπου όλα τα έξοδα χρεώνονται στον δικαιούχο και SHA, όπου ο καθένας χρεώνεται με τα έξοδα της τράπεζας του.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι Βάσει του Νόμου 3862/2010 (PSD) περί υπηρεσιών πληρωμών απαγορεύεται η χρήση ένδειξης εξόδων OUR και BEN σε πληρωμές ευρώ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) Η ένδειξη εξόδων OUR και ΒΕΝ υποστηρίζεται μόνο για εμβάσματα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και σε περιπτώσεις μετατροπής συναλλάγματος.  • Δικαιολογητικά για την αποστολή εμβάσματος

Ανάλογα με το ποσό του εμβάσματος που θέλετε να στείλετε, τη χώρα προορισμού και την ιδιότητά σας (ιδιώτης, επιχειρηματίας, εταιρεία), μπορεί να σας ζητηθούν από την τράπεζα επιπλέον πληροφορίες και δικαιολογητικά (π.χ. περιοδική ή έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α., δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα) προκειμένου να προχωρήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά των εμβασμάτων θα πρέπει να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημά μας.

Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων