Φορείς Παροχής Συμβουλευτικής Συνδρομής

Οι φορείς που εξουσιοδοτούνται δυνάμει του Ν. 4224/2013 ή και άλλων σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής, όπως εκάστοτε ανακοινώνονται.