Το όνειρό σου για νέο σπίτι είναι η πιο σπουδαία ιστορία. Και είμαστε εδώ για να τη στηρίξουμε.

Απόκτησε το σπίτι που ονειρεύεσαι με στεγαστικό δάνειο από την Πειραιώς, τώρα και με διαδικασία γρήγορης εκταμίευσης!

Κάνε άμεσα την αίτησή σου και επωφελήσου από:

 • προέγκριση δανείου σε 48 ώρες
 • σταθερό επιτόκιο από 2,70%* για 3 έτη
 • χρηματοδότηση έως 90%** και μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος για την απόκτηση πρώτης κατοικίας
 • επιπλέον ρευστότητα έως €40.000 μέσω καταναλωτικού δανείου με προνομιακό σταθερό επιτόκιο 9,90%*** και μηδενικά έξοδα

Προγραμμάτισε το ραντεβού σου σε ένα κατάστημα της Πειραιώς για να αποκτήσεις το στεγαστικό δάνειο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.

*πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,12%
**για ποσό δανείου έως 500.000 € και ηλικία τουλάχιστον ενός οφειλέτη έως 50 ετών.
***πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,60%

Κλείσε ραντεβού στο Κατάστημα που σε εξυπηρετεί και κάνε την αίτησή σου.

Στεγαστικό δάνειο έως 500.000€ για την αγορά ή την ανέγερση πρώτης κατοικίας:

 • με χρηματοδότηση έως και 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, με μέγιστο το ποσό του συμβολαίου
 • δωρεάν δαπάνη εξέτασης αιτήματος
 • δυνατότητα για σταθερό επιτόκιο από 2,70% για 3 έτη και στη συνέχεια κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου από 1,75%.

Εναλλακτικά μπορείς να επιλέξεις σταθερό επιτόκιο μεγαλύτερης διάρκειας ή εξαρχής κυμαινόμενο επιτόκιο.

Ισχύει ανώτατο όριο ηλικίας τα 50 έτη για έναν τουλάχιστον εκ των οφειλετών κατά την υποβολή της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο των στεγαστικών προγραμμάτων ενημερώσου εδώ.

Το επιτόκιο/περιθώριο διαμορφώνεται αποκλειστικά για εσένα, κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης σου από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική της πολιτική, λαμβανομένων υπόψιν παραγόντων όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου.

Τα ανωτέρω επιτόκια /περιθώρια επιβαρύνονται με εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 0,12%.

Ενδεικτικό Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)

 • Ποσό δανείου: 50.000 €
 • Εξασφάλιση: προσημείωση ακινήτου
 • Διάρκεια αποπληρωμής: 10 έτη (120 μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις)
 • Επιτόκιο: σταθερό 2,70% για 3έτη και στη συνέχεια κυμαινόμενο συνδεδεμένο με Euribor 1Μ (3,60% την 17/6/2024), πλέον περιθωρίου 1,75% (τα ανωτέρω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 0,12%)
 • Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος: 0 €
 • Κόστος Νομικού Ελέγχου: 50 €
 • Κόστος Τεχνικού Ελέγχου:150 €
Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Μηνιαία δόση: 541,40€
 • Συνολικό Ποσό προς πληρωμή: 65.178,40€
 • ΣΕΠΠΕ: 5,68%
Σημειώνεται ότι το ΣΕΠΠΕ υπολογίστηκε με βάση το υψηλότερο επιτόκιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι το κυμαινόμενο επιτόκιο με την παραδοχή ότι παραμένει στα ίδια επίπεδα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ, η μηνιαία δόση και το συνολικό ποσό προς πληρωμή αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα. Επισημαίνουμε ότι η υποχρεωτική ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου έναντι των κινδύνων Πυρός/Σεισμού πραγματοποιείται για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την αξία ανακατασκευής του ακινήτου.

Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης σε ομαδικό ασφαλιστήριο που συνάπτει η Τράπεζα με ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της ή η προσκόμιση ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου από ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του δανειολήπτη, έγκρισής και εκχώρησής του στην Τράπεζα, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της τράπεζας. Στο ανωτέρω παράδειγμα δεν έχει συνυπολογιστεί το κόστος ασφάλισης του προσημειούμενου ακινήτου για τους κινδύνους Πυρός/Σεισμού και ΖΩΗΣ/Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του δανειολήπτη.

Η αθέτηση υποχρεώσεων από τη δανειακή σύμβαση ενδέχεται να έχει νομικές ή οικονομικές συνέπειες για το δανειολήπτη.

Μπορείς να επιλέξεις τη διαδικασία γρήγορης εκταμίευσης για να επιταχύνεις τη λήψη του δανείου σου ακόμη και πριν μεταγραφεί οριστικά το συμβόλαιό σου.

Για να ενεργοποιήσεις τη διαδικασία θα χρειαστεί:

 • Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας με ειδικούς όρους, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα λάβεις
 • Το αποδεικτικό κατάθεσης της μεταγραφής του συμβολαίου ή το πιστοποιητικό της μεταγραφής του στο Κτηματολόγιο ή το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο
 • Ειδικό πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα λάβεις
 • Ασφάλιση Ζωής στο ομαδικό ασφαλιστήριό μας

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να εκπροσωπηθείς από δικηγόρο συνεργάτη της τράπεζας, με επιπλέον χρέωση (αναλυτική ενημέρωση από το κατάστημα εξυπηρέτησής σου).


Μάθε περισσότερα

Με την απόκτηση στεγαστικού δανείου έχεις τη δυνατότητα να υποβάλεις αίτηση για το νέο καταναλωτικό δάνειο «Πρώτης Εγκατάστασης», εφόσον επιθυμείς επιπλέον χρηματοδότηση για να καλύψεις τις πρώτες ανάγκες για το νέο σου σπίτι.

Πλεονεκτήματα:

 • Χαμηλό Σταθερό επιτόκιο 9,90%*
 • Μηδενικές δαπάνες εξέτασης αιτήματος
 • Χωρίς προσημείωση ή άλλες εξασφαλίσεις

* Ενδεικτικό Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)

(ΣΕΠΠΕ): 11,03% για ποσό δανείου 10.000€, διάρκεια αποπληρωμής 72 μήνες, μηδενικές δαπάνες αιτήματος και τρέχον σταθερό επιτόκιο 9,90% πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,6%.