Πληρωμές - Πάγιες Εντολές - Πρώην Ελληνική Τράπεζα - Τι αλλάζει

Όλες οι πληρωμές προς τρίτους (πληρωμές λογαριασμών, πληρωμές προς οργανισμούς και εταιρείες) οι οποίες πραγματοποιούνταν στο δίκτυο της πρώην Ελληνικής Τράπεζας, θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Αντίστοιχα, οι πάγιες εντολές που έχετε ως πελάτης της πρώην Ελληνικής Τράπεζας, θα συνεχίσουν να ισχύουν και να εκτελούνται χωρίς καμία ενέργεια εκ μέρους σας.

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Πραγματοποιούσα την πληρωμή μου προς ένα φορέα ή επιχείρηση, μέσω του web banking της πρώην Ελληνικής Τράπεζας. Πώς        θα εξυπηρετούμαι πλέον;

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνταν από τους πελάτες του web banking της πρώην Ελληνικής Τράπεζας (Ιδιωτών & Επιχειρήσεων) θα πραγματοποιούνται πλέον μέσω winbank web banking. Επιπλέον, έχετε την δυνατότητα πραγματοποίησής τους μέσω του www.easypay.gr καθώς και της υπηρεσίας winbank phone banking.


 2.  Τι θα γίνει με τις πάγιες εντολές που είχα στο λογαριασμό μου στην πρώην Ελληνική Τράπεζα;

Οι οργανισμοί θα ενημερωθούν αυτόματα με τα νέα στοιχεία του λογαριασμού σας και οι όποιες πάγιες εντολές σας θα εκτελούνται κανονικά. 


 3.  Είχα κάποιες πάγιες εντολές τις οποίες τώρα θα ήθελα να τις διακόψω. Τι πρέπει να κάνω; 

Μπορείτε να προχωρήσετε σε προσωρινή διακοπή ή οριστική ανάκληση αυτών των πάγιων εντολών μέσω οποιουδήποτε καταστήματος του δικτύου της τράπεζας ενώ μπορείτε να προχωρήσετε σε προσωρινή διακοπή και ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών winbank web & phone banking.


 4.  Επιθυμώ να μεταβάλω τα στοιχεία των πάγιων εντολών που είχα (μέγιστο ποσό εκτέλεσης, αριθμό παροχής σύνδεσης κλπ).
       Τι πρέπει να κάνω; 

Μπορείτε να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε μεταβολή των πάγιων εντολών μέσω του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς & ΑΤΕbank όπως και ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών winbank web & phone banking.


 5.  Θα ήθελα να δω εάν είναι ενεργή κάποια πάγια εντολή που είχα ή αν εκτελέστηκε και πότε. Τι πρέπει να κάνω; 

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα του του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς & ΑΤΕbank, είτε ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών winbank web & phone banking.