Βρείτε το Στεγαστικό Δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΑΝΑΓΚΗ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ


 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΓΙΑ
 • Καλύτερα επιτόκια
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος
 •  
 • Ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επιδοτούμενο πρόγραμμα σταθερού επιτοκίου ενεργειακής εξοικονόμησης και αυτονομίας, έξυπνων συστημάτων (smart home) και κοινόχρηστων παρεμβάσεων (πολυκατοικιών) στον οικιακό κτιριακό τομέα
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης ή αυτονόμησης
  • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων (smart home)
  • Λοιπές Κοινόχρηστες παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  4,00%
  (με 100% επιδότηση για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (σήμερα 0,12% επί του ποσού του δανείου που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%)
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  4, 5 ή 6 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Μέχρι €26.675
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο από το Euribor μηνός
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση, ολοκλήρωση ακινήτου
  • Ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτου
  • Αγορά οικοπέδου
  • Αποπληρωμή στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €20.000

  και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειoύμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας.
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου ή για συγκεκριμένη αρχική περίοδο, ανάλογα με την επιλογή σας
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση ή ολοκλήρωση ακινήτου
  • Ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτου
  • Αγορά οικοπέδου
  • Αποπληρωμή στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
  για 3 ή 5 ή 10 ή 15 ή 20 ή 25 ή 30 έτη,
  πλέον εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €20.000

  και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο πράσινης κατοικίας με σταθερό επιτόκιο είτε για όλη τη διάρκεια του δανείου είτε για συγκεκριμένη αρχική περίοδο, ανάλογα με την επιλογή σας
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση ή αποπεράτωση πράσινης κατοικίας
  • Ριζική επισκευή πράσινης κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
  για 3 ή 5 ή 10 ή 15 ή 20 ή 25 ή 30 έτη, πλέον εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €20.000

  και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο πράσινης κατοικίας με κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου η τιμή εξαρτάται από το Euribor μηνός
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση, ή αποπεράτωση πράσινης κατοικίας
  • Ριζική επισκευή πράσινης κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από
  20.000

  και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο με προσημείωση για υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Επισκευές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 25 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €10.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο με προσημείωση για υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 25 έτη
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €10.000