Αγορά & Πώληση Συναλλάγματος για Μικρές Επιχειρήσεις


Αγορά και πώληση συναλλάγματος στις τρέχουσες τιμές της αγοράς από την Τράπεζα Πειραιώς για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησής σας. Πράξεις Συναλλάγματος διενεργούνται σε 19 νομίσματα και στις μεταξύ τους ισοτιμίες, ενδεικτικά:

AUD   CAD   CHF   DKK   GBP   JPY   NOK   SEK   USD  
Δολάριο Αυστραλίας
 
Δολάριο Καναδά
 
Φράγκο Ελβετίας
 
Κορώνα Δανίας
 
Λίρα Αγγλίας
 
Γιέν Ιαπωνίας
 
Κορώνα Νορβηγίας
 
Κορώνα Σουηδίας
 
Δολάριο ΗΠΑ
 

Πλεονεκτήματα


  • Μετατροπές συναλλάγματος διενεργούνται σε όλα τα κύρια νομίσματα με ανταγωνιστική τιμολόγηση.
  • Για ποσά πάνω από το ισόποσο των €15.000, οι πράξεις γίνονται σε ειδική τιμή, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.
  • Εάν η επιχείρησή σας διενεργεί συχνά μεγάλο όγκο πράξεων συναλλάγματος, υπάρχει η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με ειδικό τμήμα της Τράπεζας.

Πώς θα κάνετε πράξεις συναλλάγματος


Για τις πράξεις συναλλάγματος της επιχείρησής σας, επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να λάβετε συγκεκριμένη προσφορά και να διαμορφώσετε το πλαίσιο για τη διενέργεια των συναλλαγών σας.


Μέχρι το ισόποσο €15.000


Πάνω από το ισόποσο των €15.000

  • Η αγορά ή πώληση συναλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και διεκπεραιώνεται σε 2 εργάσιμες μέρες.

Πρόσθετες υπηρεσίες


Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την επιχείρησή σας σε όλες τις βασικές εργασίες που συνδέονται με την έκδοση συναλλάγματος, όπως:

Μετατροπή Συναλλάγματος μέσω winbank


H λειτουργικότητα «Μετατροπή Συναλλάγματος» ενσωματώθηκε στη υπηρεσία winbank web banking. Τη νέα λειτουργία μπορείτε να την βρείτε από τη γνωστή επιλογή Μεταφορά Μεταξύ Λογαριασμών Μου, επιλέγοντας τους λογαριασμούς που θέλετε να πιστώσετε ή να χρεώσετε με το Ξένο Νόμισμα της επιλογής σας. Η μεταφορά γίνεται άμεσα μεταξύ Ευρώ και των 9 κύριων Ξένων Νομισμάτων* για ποσά μέχρι €15.000 ανά Συναλλαγή και έως €50.000 αθροιστικά ανά εργάσιμη μέρα.

*   Τα αποδεκτά Ξένα Νομίσματα για συναλλαγές μέσω Ευρώ είναι: USD, CHF, GBP, JPY, AUD, CAD, NOK, DKK, SEK 

** Η Τιμή Μετατροπής λαμβάνεται από το ισχύον Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος χωρίς καμία άλλη περαιτέρω επιβάρυνση.