Διακανονισμός Εισαγωγών-Εξαγωγών για Επιχειρήσεις

Εμπιστευτείτε στην Τράπεζα Πειραιώς τη δραστηριότητά σας η οποία σχετίζεται με το διεθνές εμπόριο (εισαγωγές - εξαγωγές). Η μεγάλη εμπειρία μας, η τεχνογνωσία μας και το σύγχρονο μηχανογραφικό περιβάλλον, θα οδηγήσουν στην ασφαλή και έγκαιρη διεκπεραίωση των συναλλαγών σας.

Για να συζητήσετε τη δική σας ξεχωριστή περίπτωση και να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, επισκεφτείτε ένα κατάστημά μας.

Βρείτε κοντινό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Εισαγωγές

Οι πληρωμές εισαγωγών, ανεξαρτήτως νομίσματος και ποσού, ειδικά για τις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα έχουν ήδη παραληφθεί ή πρόκειται να παραληφθούν από τον εισαγωγέα-πελάτη χωρίς τη διαμεσολάβηση τράπεζας, εξομοιώνονται απόλυτα, διαδικαστικά και τιμολογιακά, με τις λοιπές πληρωμές που αφορούν την Κίνηση Κεφαλαίων.

Από τον ανωτέρω κανόνα εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες πληρωμής εισαγωγών, οι οποίες εξυπηρετούνται με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται για το εξωτερικό εμπόριο:

  • Όταν απαιτείται έκδοση βεβαίωσης διακανονισμού
  • Όταν η πληρωμή συνδέεται με Αξία προς Είσπραξη μετά εμπορικών[1] ή/και χρηματοοικονομικών εγγράφων, εκχωρητής της οποίας είναι τράπεζα, μεταφορική εταιρεία ή ο πωλητής του εμπορεύματος
  • Όταν μεσολαβεί για τη συναλλαγή εμπορικός αντιπρόσωπος
  • Όταν η συναλλαγή καλύπτεται από Εγγυητική Επιστολή
  • Όταν η συναλλαγή αφορά Ενέγγυο Πίστωση
  • Όταν η πληρωμή αφορά εξόφληση προθεσμιακής υποχρέωσης για την οποία τηρείται φάκελος εισαγωγής
  • Όταν πρόκειται για προκαταβολική πληρωμή, η εξέλιξη της οποίας θα ανήκει σε μια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες

Εξαγωγές

Ελάτε σε ένα Κατάστημά μας για να μιλήσουμε για τις εξαγωγές που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε προς τρίτες χώρες ή για τις πωλήσεις σας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας τα προϊόντα μας και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Βρείτε κοντινό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς