Εταιρική Κάρτα Πειραιώς MasterCard Business

Εταιρική κάρτα MasterCard Business της Τράπεζας Πειραιώς για εταιρικές συναλλαγές.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
29
ετησίως, ανά κάρτα στελέχους
ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού:

 • Είναι εξ ολοκλήρου απαιτητό
 • Εξοφλείται αυτόματα από λογαριασμό όψεως της εταιρείας
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
16,95%
αγορών
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Ευέλικτο πιστωτικό όριο για κάθε στέλεχος
 • Ασφαλιστικές καλύψεις
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
29
ετησίως, ανά κάρτα στελέχους
ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού:

 • Είναι εξ ολοκλήρου απαιτητό
 • Εξοφλείται αυτόματα από λογαριασμό όψεως της εταιρείας
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
16,95%
αγορών
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Ευέλικτο πιστωτικό όριο για κάθε στέλεχος
 • Ασφαλιστικές καλύψεις

Πλεονεκτήματα

Ευκολία στις εταιρικές συναλλαγές

Η εταιρική πιστωτική κάρτα MasterCard Business της Τράπεζας Πειραιώς είναι μια κλασική εταιρική κάρτα που σας διευκολύνει στις εταιρικές συναλλαγές σας. Εκδίδεται για όσα στελέχη της εταιρείας σας ζητήσετε.

Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού είναι εξ ολοκλήρου απαιτητό. Εξοφλείται αυτόματα μέσω πάγιας εντολής από λογαριασμό όψεως της εταιρείας.Ευέλικτο πιστωτικό όριο επιμέρους καρτών

Οι επιμέρους εταιρικές κάρτες που εκδίδονται για τα στελέχη της εταιρείας σας έχουν ένα συνολικό πιστωτικό όριο, που ορίζει η Τράπεζα Πειραιώς. Το όριο αυτό μπορείτε να το κατανείμετε όπως θέλετε σε κάθε επιμέρους κάρτα, ανάλογα με τις ανάγκες του αντίστοιχου στελέχους.Δωρεάν ασφαλιστικές καλύψεις

Η εταιρική πιστωτική κάρτα Πειραιώς MasterCard Business σάς προσφέρει δωρεάν ασφαλιστικές καλύψεις:

 • Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξίδια που πληρώσατε με την κάρτα σας

 • Δωρεάν ασφάλιση Shopping Protection για αγορές που κάνατε με την κάρτα σας στην Ελλάδα, μέχρι 6 μήνες μετά την αγορά

 • Σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα καλύπτει την οφειλή της κάρτας σας έως €2.000Chip & PIN

Οι εταιρικές πιστωτικές κάρτες Πειραιώς MasterCard Business διαθέτουν τεχνολογία Chip & PIN για πιο ασφαλείς συναλλαγές.

Χαρακτηριστικά

Συνδρομή

Η ετήσια συνδρομή είναι €29 ανά κάρτα στελέχους.Επιτόκιο

 • Το επιτόκιο αγορών είναι 16,95% + 0,60% (Εισφ. Ν.128/75)

 • Το επιτόκιο ανάληψης μετρητών είναι 19,15% + 0,60% (Εισφ. Ν.128/75) και ισχύει από τη μέρα της ανάληψης

Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για την εταιρική πιστωτική κάρτα Πειραιώς MasterCard BusinessΑνάληψη μετρητών

Μπορείτε να κάνετε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με το σήμα MasterCard στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ορισμός / Αλλαγή PIN μέσω winbank web banking και winbank mobile app

Μπορείτε να ορίσετε / αλλάξετε το PIN της πιστωτικής σας κάρτας ηλεκτρονικά, άμεσα και με ασφάλεια, μέσω της winbank web banking ή στο mobile app.

Πώς θα την αποκτήσετε

 • Συμπληρώνετε την αίτηση εταιρικής πιστωτικής κάρτας Mastercard Business στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που εξυπηρετεί την εταιρεία σας

 • Η Τράπεζα Πειραιώς εξετάζει την αίτησή σας. Εφόσον την εγκρίνει, σας ενημερώνει πώς θα παραλάβετε τις εταιρικές κάρτες σας και το PIN τους