Επενδύσεις Διπλού Νομίσματος (Dual Currency)


Οι επενδύσεις διπλού νομίσματος (Dual Currency) προσφέρονται ως επενδυτική επιλογή όταν η επιχείρησή σας συναλλάσσεται σε περισσότερα νομίσματα. Χωρίς να εγγυώνται το αρχικό σας κεφάλαιο, προσφέρουν υψηλό επιτόκιο, με διάρκεια από 1 εβδομάδα έως 1 χρόνο. Στη λήξη της επένδυσης, το αρχικό κεφάλαιο που τοποθετείτε σε ένα νόμισμα ενδέχεται να μετατραπεί, με προκαθορισμένη ισοτιμία, σε άλλο νόμισμα ανάλογα με τη μεταβολή του επιπέδου ισοτιμίας μεταξύ των δύο νομισμάτων.

Χαρακτηριστικά

  • Δυνατότητα υψηλής απόδοσης στο νόμισμα επένδυσης, χωρίς όμως εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου

  • Επένδυση σε ευρώ και τα κυριότερα ξένα νομίσματα

  • Ευελιξία ως προς το κεφάλαιο και τη διάρκεια της επένδυσής σας

  • Πιθανότητα μετατροπής του κεφαλαίου σας σε άλλο νόμισμα στη λήξη της επένδυσης, αλλά με προκαθορισμένη ισοτιμία που έχετε συμφωνήσει στην έναρξή της

  • Το ελάχιστο κεφάλαιο που μπορείτε να τοποθετήσετε σε Dual Currency είναι 250.000€ ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα

  • Το συγκεκριμένο προϊόν, είναι σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν, και ως εκ τούτου η διενέργειά του γίνεται πάντα σε συνάρτηση με το επενδυτικό σας προφίλ, στα πλαίσια του MiFID

Πώς θα επενδύσετε σε προϊόντα Dual Currency

Με δεδομένο ότι η Επένδυση Διπλού Νομίσματος είναι σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν απαιτείται η περαιτέρω ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά του και τους δυνητικούς κινδύνους. Ως εκ τούτου για να ενημερωθείτε σχετικά, επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς από όπου θα σας κατευθύνουν στο αρμόδιο τμήμα.

Βρείτε κοντινό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Πρόσθετες υπηρεσίες

Η Τράπεζα Πειραιώς σάς προσφέρει πολλές επενδυτικές επιλογές για τα κεφάλαια της επιχείρησής σας, αλλά και χρηματιστηριακές υπηρεσίες online σε πραγματικό χρόνο: