Ομόλογα Διαφόρων Εκδοτών

Στην Τράπεζα Πειραιώς διατίθενται Κρατικά Ομόλογα & Ομολόγα άλλων Εκδοτών, διάφορων τύπων, απόδοσης και διάρκειας. Αυτά μπορεί να εκδίδονται από Ξένα Κράτη, Υπερεθνικούς Οργανισμούς καθώς και Εταιρείες.

Χαρακτηριστικά

  • Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ομολόγων που διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους
  • Ανάλογα με τον εκδότη μπορεί να είναι Κρατικά, Εταιρικά, Υπερεθνικά
  • Ανάλογα με το κουπόνι τους μπορεί να είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου ή ακόμη και χωρίς κουπόνι (zero coupon)
  • Ανάλογα με τη διάρκεια τους διακρίνονται σε Βραχυπρόθεσμα με διάρκεια έως δύο έτη, Μεσοπρόθεσμα με διάρκεια που κυμαίνεται από δύο έως δέκα έτη και Μακροπρόθεσμα με διάρκεια μεγαλύτερη των δέκα ετών
  • Οι αποδόσεις τους, μεταξύ άλλων, εξαρτώνται από τη πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη
  • Λόγω της ποικιλομορφίας τους η δυνατότητα αγοράς τους γίνεται πάντα σε συνάρτηση με το επενδυτικό σας προφίλ, στα πλαίσια του MiFID

Πώς θα επενδύσετε σε ομόλογα

Λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας στα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων ομολόγων (κρατικών ή μη) απαιτείται η περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με αυτά καθώς και για τους κινδύνους που εμπεριέχουν. Ως εκ τούτου για να ενημερωθείτε σχετικά, επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς από όπου θα σας κατευθύνουν στο αρμόδιο τμήμα.

Βρείτε κοντινό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Πρόσθετες υπηρεσίες

Η Τράπεζα Πειραιώς σάς προσφέρει πολλές επενδυτικές επιλογές για τα διαθέσιμά της επιχείρησής σας, αλλά και χρηματιστηριακές υπηρεσίες online σε πραγματικό χρόνο: