Στεγαστικό Δάνειο

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (ή Κυμαινόμενο)
ΕΞΟΔΑ
Με μισθοδοσία
Προνομιακή τιμολόγηση, μειωμένη κατά 1,50% από εκάστοτε τιμολόγηση σταθερών επιτοκίων* για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας, ήτοι σήμερα:

 • σταθερό 2 έτη: από 3,80% έως 5,30%
 • σταθερό 3 έτη: από 4,00% έως 5,50%
 • σταθερό 5 έτη: από 4,50% έως 6,00%
Χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος
Χωρίς μισθοδοσία
Έξοδα: 50% έκπτωση στα έξοδα εξέτασης αιτήματος
(σήμερα €175)
Μετά τη λήξη του σταθερού επιτοκίου, κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση Euribor 1M πλέον περιθωρίου μειωμένο κατά 1,25% από το περιθώριο της τιμολόγησης των λοιπών πελατών για δάνεια της κατηγορίας ήτοι: σήμερα από 2,75% έως 4,65%**

Σε όλα τα ανωτέρω επιτόκια δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφ. N.128/75 (0,12%)

Δικαιούχοι

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων
  (που υπάγονται σε ένα εκ των 4 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΓΕΕΘΑ)
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ (που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
  ή εργάζονται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά
  ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Μέλη οικογενειών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν υπηρεσία πολιτικού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων (σύζυγοι, τέκνα και γονείς)
 • Απόστρατοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί, & συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι
 • Μέλη των ορφανικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα) των θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα.

Ειδικότερα, αν είστε μέλος οικογένειας του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων (ως άνω περίπτωση), πριν την ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των δικών σας στοιχείων πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των στοιχείων του εν ενεργεία δικαιούχου (ως άνω περιπτώσεις).

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου

*Το εύρος τιμολόγησης εξαρτάται από το σκοπό, το ποσό και το ποσοστό χρηματοδότησης του ακινήτου. Τίθεται κατώτερο όριο επιτοκίου ίσο με το εκάστοτε άθροισμα IRS (σταθερό επιτόκιο διατραπεζικής αγοράς) αντίστοιχης διάρκειας σταθερού επιτοκίου πλέον περιθωρίου 2,50%.

Το εύρος τιμλόγησης εξαρτάται από το σκοπό , το ποσό και το ποσοστό χρηματοδότησης του ακινήτου. Τίθεται κατώτερο όριο περιθωρίου ίσο με 2,00%.