Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για δικαιούχους ΥΠΕΘΑ

Από που μπορώ να ενημερωθώ για τα προϊόντα και τις διαδικασίες;

Για λεπτομερή ενημέρωση για τα προνομιακά προϊόντα καθώς και για τη διαδικασία απόκτησης τους μπορείτε να απευθύνεστε:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Στην ειδική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 210 3898999
 • Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr/ypetha
 • Στις ιστοσελίδες των ΥΠ.ΕΘ.Α.,Γ.Ε.ΕΘ.Α.,Γ.Ε.Σ.,Γ.Ε.Ν.,Γ.Ε.Α.
*Πώς θα καταλάβω αν είμαι δικαιούχος των προνομίων και των παροχών;

Είστε δικαιούχος εφόσον ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό ενόπλων δυνάμεων που υπάγονται σε ένα εκ των 4 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΓΕΕΘΑ (Μόνιμοι Αξιωματικοί - Υπαξιωματικοί, Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ (που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) ή εργάζονται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Μέλος οικογενειών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν υπηρεσία πολιτικού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων (σύζυγοι, τέκνα και γονείς)
 • Απόστρατος Ενόπλων Δυνάμεων & συνταξιούχος πολιτικός υπάλληλος
 • Μέλος οικογενειών του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων (σύζυγοι, τέκνα και γονείς)
 • Μέλη οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα και γονείς) των αποθανόντων εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
*Εφόσον εμπίπτω σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, χρειάζεται να το πιστοποιήσω στην Τράπεζα;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα.

Ειδικότερα, αν είστε μέλος οικογένειας του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων ή του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού (ως άνω περιπτώσεις), πριν την ταυτοποίηση / επικαιροποίηση των δικών σας στοιχείων πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση / επικαιροποίηση των στοιχείων του εν ενεργεία / εν αποστρατεία δικαιούχου (ως άνω περιπτώσεις).

*Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσω για την ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των στοιχείων μου;

Αναλυτική καταγραφή όλων των δικαιολογητικών, ανά κατηγορία δικαιούχου, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς www.piraeusbank.gr/ypetha

*Πως μπορώ να αποκτήσω τα προνομιακά προϊόντα;

Μόλις γίνει η ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των στοιχείων σας, μπορείτε αμέσως ή και σε μεταγενέστερο χρόνο να κάνετε αίτηση σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας για κάθε ένα από τα προσφερόμενα προϊόντα.

*Ποιοι δικαιούνται τα προνόμια του λογαριασμού μισθοδοσίας / σύνταξης;

Τα προνόμια ισχύουν μόνο για πελάτες που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων της συνεργασίας της Τράπεζας με το ΥΠΕΘΑ:

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ, που υπάγεται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ή εργάζεται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Απόστρατοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί και συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι.
*Ποιοι δικαιούνται τα προνόμια της προθεσμιακής κατάθεσης «Των Ενόπλων Δυνάμεων»;

Όλοι οι δικαιούχοι των ως άνω περιπτώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το να είστε ο ίδιος πρώτος δικαιούχος της προθεσμιακής.

Σημειώνουμε ότι αν τηρείτε ήδη προθεσμιακή κατάθεση, το αίτημα για άνοιγμα της Π/Κ "Των Ενόπλων Δυνάμεων" θα πρέπει να γίνει μετά τη λήξη της υφιστάμενης προθεσμιακής σας.

*Θα έχω προνομιακή μεταχείριση για την έγκριση σε αίτημα χορήγησης δανείου;

Η επεξεργασία των αιτήσεων χρηματοδότησης και της πιστοληπτικής ικανότητας των δικαιούχων θα γίνεται αποκλειστικά από την Τράπεζα η οποία θα εγκρίνει την αίτηση των δικαιούχων μόνον εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος πελάτης - δικαιούχος πληροί τα κριτήρια αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόνο η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.

*Έχω ήδη στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο στη Τράπεζα Πειραιώς. Μπορώ να επωφεληθώ των προνομιακών επιτοκίων;

Η προνομιακή τιμολόγηση ισχύει για νέα προϊόντα που θα αποκτήσετε. Για τα υφιστάμενα δάνεια θα συνεχίσουν να ισχύουν οι όροι που είχαν συμφωνηθεί κατά τη σύναψη των συμβάσεων.

* Σημείωση: Τα αιτήματα δανείων και πιστωτικών καρτών θα αξιολογούνται σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία & πιστωτική πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Η έγκριση εκάστου αιτήματος παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας και ανάλογα με το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης και το πιστωτικό προφίλ του πελάτη μπορεί να ζητηθεί εμπράγματη εξασφάλιση.