ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Οι πόροι του ΕΣΠΑ αποτελούν διαχρονικά την κύρια πηγή κεφαλαίων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με πόρους που προσεγγίζουν τα €26 δισ. για την περίοδο 2021-2027, το ΕΣΠΑ είναι μοναδική ευκαιρία για να επιταχύνουν την προσαρμογή τους στο νέο, σύγχρονο, ψηφιακό και πράσινο μοντέλο λειτουργίας και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο διεθνοποιημένο περιβάλλον που λειτουργούν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς, η κατεξοχήν Τράπεζα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, έχει στο επίκεντρο της στρατηγικής της να ενισχύσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στηρίζοντας την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και είναι έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις - πελάτες της να μεγαλώσουν, να εκσυγχρονιστούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη νέα εποχή.

Η Τράπεζα Πειραιώς, υλοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα

«Στηρίζουμε σήμερα τις επιχειρήσεις του αύριο.
Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Πράσινη Μετάβαση»


την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

και ώρα 11:00,


στην οποία συζητήθηκαν:

  • Προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ, πόροι για τη μεταστροφή σε μία ψηφιακή, καινοτόμα και πράσινη επιχειρηματικότητα
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση, στόχευση των δράσεων, ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και προϋποθέσεις συμμετοχής
  • Το όφελος στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων από την αυτοματοποίηση των λειτουργιών τους και την εξοικονόμηση ενέργειας.
    Προτάσεις και αποτελέσματαΠαρακολουθήστε την εκδήλωση

Διαδικτυακή εκδήλωση

«Στηρίζουμε σήμερα τις επιχειρήσεις του αύριο.
Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Πράσινη Μετάβαση»

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023

Ώρα 12:00

Εγγραφή

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εγγραφείτε εδώ

Θέματα

Προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ, πόροι για τη μεταστροφή σε μία ψηφιακή, καινοτόμα και πράσινη επιχειρηματικότητα

Ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση, στόχευση των δράσεων, ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και προϋποθέσεις συμμετοχής

Το όφελος στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων από την αυτοματοποίηση των λειτουργιών τους και την εξοικονόμηση ενέργειας