Απαραίτητα Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Στεγαστικού Δανείου


Για την Οικονομική Προέγκριση

Απαραίτητα δικαιολογητικά Ελλήνων υπηκόων

Απαραίτητα δικαιολογητικά οικονομικών μεταναστών και επιπλέον:

  • Για αγορά έτοιμης κατοικίας
    Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης -ΠΕΑ-
  • Για ανέγερση/αποπεράτωση/ριζική επισκευή κατοικίας
    Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης-ΜΕΑ