Πληρωμές - Πάγιες Εντολές - Πρώην Τράπεζα Κύπρου - F.A.Q.

Όλες οι πληρωμές προς τρίτους (πληρωμές λογαριασμών, πληρωμές προς οργανισμούς και εταιρείες) οι οποίες πραγματοποιούνταν στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται είτε μέσω του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων, είτε μέσω των Εναλλακτικών Δικτύων (web Banking, Phone Banking, Mobile Banking) της Τράπεζας Πειραιώς. Αντίστοιχα, οι πάγιες εντολές που έχετε ως πελάτης του πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, θα συνεχίσουν να ισχύουν και να εκτελούνται χωρίς καμία ενέργεια εκ μέρους σας.

Συχνές Ερωτήσεις

 1.  Πραγματοποιούσα την πληρωμή μου προς έναν Οργανισμό ή Εταιρεία, μέσω του Ταμείου Καταστήματος του πρώην δικτύου        Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Πώς θα εξυπηρετούμαι πλέον;

Το σύνολο των Οργανισμών θα συνεχίσουν να παρέχονται προς εξόφληση με πληρωμές μέσω του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, είτε με μετρητά είτε με χρέωση λογαριασμού. 2.  Πραγματοποιούσα την πληρωμή μου προς έναν Οργανισμό ή Εταιρεία, μέσω του Web Banking και του Phone Banking του πρώην        δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Πώς θα εξυπηρετούμαι πλέον;

Το σύνολο των Οργανισμών θα παρέχονται προς εξόφληση με πληρωμές μέσω του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς, είτε με μετρητά είτε με χρέωση λογαριασμού. Επιπλέον, αρκετές από τις πληρωμές που πραγματοποιούνταν από τους πελάτες του Web Banking και του Phone Banking του πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα (Ιδιωτών & Επιχειρήσεων), θα πραγματοποιούνται μέσω winbank web και phone banking της Τράπεζας Πειραιώς αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών μέσω του www.easypay.gr. 3.  Τι θα γίνει με τις πάγιες εντολές που είχα στο λογαριασμό μου στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα;

Οι Οργανισμοί θα ενημερωθούν αυτόματα με τα νέα στοιχεία του λογαριασμού σας και οι όποιες πάγιες εντολές σας θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά σας. 4.  Είχα κάποιες πάγιες εντολές τις οποίες τώρα θα ήθελα να τις διακόψω. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να προχωρήσετε σε ανάκληση αυτών των πάγιων εντολών μέσω οποιουδήποτε καταστήματος του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. 5.  Επιθυμώ να μεταβάλω τα στοιχεία των πάγιων εντολών που είχα (μέγιστο ποσό εκτέλεσης, αριθμό παροχής σύνδεσης κλπ). Τι        πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε μεταβολή των πάγιων εντολών μέσω του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς, όπως και ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών winbank web & phone banking. 6.  Θα ήθελα να δω εάν είναι ενεργή κάποια πάγια εντολή που είχα ή αν εκτελέστηκε και πότε. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς, είτε ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών winbank web & phone banking.